Bijgewerkt: 21 maart 2023

Ouder-Amstel schrapt subsidie begraafplaats Beth Haim

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Géke Beek
06-11-2010

De gemeente Ouder-Amstel heeft de oud Portugees-Israëlietische begraafplaats Beth Haim in de begroting  geschrapt vanaf 2012. Het is onvoorstelbaar, dat een bijna vierhonderd jaar oud monument op zo'n markante plaats in de gemeente geen enkele financiële steun meer krijgt vanuit de gemeenschap waarvan het deel uitmaakt.


Grotere kaart weergeven Begraafplaats Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel

Daar komt nog bij, dat door het genomen besluit het voor het bestuur van het Castrofonds extra moeilijk wordt om van andere overheden c.q. instanties subsidie te verkrijgen, nu zij door de eigen gemeente wat dat betreft in de steek wordt gelaten.

De consequentie van een en ander zal inhouden dat de begraafplaats bij gebreke van voldoende onderhoud op enig moment niet meer toegankelijk zal kunnen worden gesteld voor bezoekers, nog afgezien van de schade, die op die manier zal worden toegebracht aan een belangrijk en eeuwenoud cultureel erfgoed.

Beth Haim Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Antiek Joodse grafstenen met familiewapen op de begraafplaats Beth Haim. De tombes zijn opgesteld volgens de Joodse filosofie dat het huis centraal staat.


Geschiedenis van de begraafplaats

In 1602 werden de overledenen van drie Gemeenten begraven in Groet, bij Alkmaar. De drie Gemeenten waren Beth Jahacob (opgericht in 1600), Neve Shalom (opgericht in 1608) en Beth Israë, een in 1618 afgescheiden Gemeente van Beth Jahacob.

In de zeventiende eeuw kregen de Gemeenten te maken met veel tegenwerking. De begrafenisstoet moest aan elke kerk die zij passeerden tijdens de route naar Groet, een bepaald bedrag betalen. Dit leidde er toe dat in 1614 de Amsterdamse Portugees-Israëlietische gemeenschap een klein stuk grond in Ouderkerk aan de Amstel kocht. Op dit stuk land werd hun begraafplaats opgericht en sinds die tijd zijn hier meer dan 28.000 mensen begraven. In de loop der jaren werd er telkens een stukje land bijgekocht om reden van uitbreiding.

Alle overledenen die in Groet waren begraven, zijn overgebracht naar Ouderkerk. De laatste overplaatsing vond plaats in 1634. Alle graven zijn opgetekend in het register van de begraafplaats, het Libro do Beth Haim. Later in de jaren vanaf 1970 zijn familiegegevens toegevoegd en dit heeft geleid tot een enorme schat aan genealogische gegevens. Degene die zich hier in eerste instantie aan wijdde was Lou Alvaris Vega. Hij werd in 1937 als bewaarder van de begraafplaats aangesteld en woonde met zijn echtgenote Stella in de bewaarderswoning.

Van de ooit zo bloeiende Portugees-Israëlietische gemeente in Amsterdam zijn na de Tweede Wereldoorlog, slechts enkele tientallen families overgebleven.



Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.