Bijgewerkt: 2 maart 2024

Ouderen Combinatie Amstelveen stemt in met bezuiniging

Nieuws -> Politiek

Bron: Henk Fokkink
25-10-2010

De fractie van de OCA, Ouderen Combinatie Amstelveen, stemt in met een aantal wijzigingen in het kader van de Wmo. Wat betreft het gebruik van de OV-regiotaxi blijft de situatie voor de echte WMO-klanten ongewijzigd. Het gebruik van de OV-regiotaxi voor 65-plussers zal worden beperkt.

Thans kan deze groep tegen sterk gereduceerd tarief van deze service gebruikmaken in drie zones. Echter op elke rit moet de gemeente (naast de bescheiden bijdrage van de gebruiker) fors toeleggen. Gelet op de noodzakelijke bezuinigingen is dat niet meer mogelijk. Die groep kan in de toekomst nog wel van deze OV-regiotaxi (met dus vervoer van deur tot deur) gebruikmaken, maar dan tegen dezelfde prijs als de gemeente betaalt.

fokkink  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Henk Fokkink raadslid voor OCA in de raadzaal


Dat wil zeggen, dat het bedrag dat de gemeente nu op elke rit bijpast dan voor rekening komt van de gebruiker. Mogelijk dat nog een klein deel van deze 65-plussers alsnog voor een Wmo-indicatie in aanmerking komt. Deze aanpassing levert een geschatte besparing van € 150.000 op.

De OCA-fractie kan zich ook vinden in het optrekken van de eigen bijdrage voor Huishoudelijke hulp naar landelijk niveau, waarbij opnieuw geldt, dat de minima worden ontzien. De minimumgrens voor die eigen bijdrage wordt zelfs opgetrokken tot 64 procent boven het minimum inkomen voor 65-plussers.

Dat betekent, dat circa 350 65-plussers in deze nieuwe situatie geen eigen bijdrage meer gaan betalen. Het genereuze maar onverplichte aanbod van de gemeente om voor de hogere inkomens die eigen bijdrage maar voor de helft door te berekenen, levert in deze bezuinigingsronde problemen op.

Die bijdrage wordt berekend op basis van het inkomen van twee jaar geleden en wordt dan nu maximaal. Maar meer dan het wettelijk vastgestelde maximum zal nooit worden opgelegd. OCA-fractievoorzitter Henk Fokkink is verheugd, dat een en ander in goed overleg met wethouder Koops (CU) tot stand is gekomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.