Bijgewerkt: 8 december 2021

Ouderen Combinatie Amstelveen wil de sollicitatieplicht voor 55-plussers afschaffen

Nieuws -> Politiek

Bron: OCA
24-02-2016

In navolging van de gemeente Amsterdam. Het is genoegzaam bekend, dat iemand met een beperking, of iemand van 55 jaar en ouder, nog weinig perspectief heeft op betaald werk. In ambtelijke taal “een grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft”. Als het gaat om ouderen is de werkgever (meestal ten onrechte) bang, dat de gezondheid van deze groep niet al te best meer is, de oudere werknemer is niet meer in staat om nieuwe dingen te leren en de oudere werknemer wil geen meerdere boven zich die jonger is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Tim Lechner van OCA


Dit werkt uitermate frustrerend en is bepaald niet goed voor de innerlijke gemoedsrust van de sollicitanten. Het zijn allemaal vooroordelen, maar ze zijn er. Door deze groep werkzoekenden de keuze te geven om zich voor 100% in te zetten voor vrijwilligerswerk, zonder de druk van een verplicht aantal sollicitaties per wee,k of maand, krijgt deze groep weer het gevoel voor eigenwaarde terug.

De sollicitatiebrieven – als er al een antwoord komt – krijgen als reactie in 99.9% van de gevallen een standaard e-mail, of brief met de opmerkingen; “U behoort niet tot onze doelgroep, de keuze is op iemand anders gevallen, iemand anders past beter in het profiel,  enz.” Als de werkzoekende zich volledig kan richten op vrijwilligerswerk (met behoud van uitkering), krijgt hij/zij het gevoel zich weer nuttig te maken in de maatschappij, weer meedoet en een doel heeft om dagelijks een taak op te pakken. Uiteraard dient dit vrijwilligerswerk ook echt werk te zijn, dat onder deze noemer valt.

Het kan en mag niet zo zijn, dat dit werk ook door een betaalde kracht gedaan kan worden, of in het verleden door een betaalde kracht gedaan werd, maar dat er nu een vrijwilliger aangesteld wordt omdat dit veel voordeliger is. Er mag geen sprake zijn van verdringing.

Tevens willen wij duidelijk stellen, dat dit vrijwilligerswerk vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend is. Als men zich verplicht bepaalde werkzaamheden te verrichten, dan dient men dit ook te doen. De instantie die de vrijwilliger aanstelt, dient hiervoor een contract op te stellen. Een kopie hiervan naar de uitkeringsverstrekker. Indien de vrijwilliger zijn/haar “verplichtingen” niet nakomt, dient dit gemeld te worden bij de uitkeringsverstrekker.

Wij pleiten dus – voor bovengenoemde doelgroep – voor vrijwilligerswerk zonder sollicitatieplicht. De doelgroep kan zich volledig inzetten voor het (onbetaalde) werk, dat hem/haar is aangeboden, krijgt weer structuur in het leven. Bijkomend voordeel is, dat dit onbetaalde werk een springplank kan zijn naar een betaalde functie. OCA is het eens met de stellingname van de wethouder van Amsterdam m.b.t. de handhaving en hoopt op een soortgelijke oplossing in Amstelveen. Op woensdagavond 24 februari 2016 peilt de OCA tijdens de Commissievergadering Burgers en samenleving  de meningen van de andere fracties en het College om te zien, of hier beleid van kan worden gemaakt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.