Bijgewerkt: 3 juli 2022

Ouderen Combinatie Amstelveen wordt AmstelveenPlus

Nieuws -> Politiek

Bron: Ouderen Combinatie Amstelveen
06-07-2017

Ouderen Combinatie Amstelveen treft voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen 2018. De leden van de Ouderen Combinatie Amstelveen (OCA) hebben onlangs besloten om het beleid van de partij te verbreden. Door niet alleen de focus te leggen op de ouderen, maar ook het beleid op andere leeftijdsgroepen te richten, heeft dat geresulteerd in een naamsverandering, namelijk AmstelveenPlus.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Cor Spinhoven fractievoorzitter van OCA


En nu gaat deze politieke vereniging zich volledig voorbereiden op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Veel energie wordt gestoken in het samenstellen van het verkiezingsprogramma. Dit wordt mede vormgegeven door inspraak van leden en bewoners. Op ongeveer 16 locaties worden in Amstelveen bewoners uitgenodigd om hun mening over allerhande onderwerpen te geven. Bewoners worden via flyers geïnformeerd over plaats en tijdstip van deze inloopbijeenkomst in hun eigen woonomgeving. Aanmelden is hiervoor niet noodzakelijk en het bestuur hoopt vele bewoners te ontmoeten.

Om te komen tot een sterk kandidatenteam voor de nieuwe OCA-fractie worden gesprekken gevoerd. Belangstellenden kunnen zich nog voor een plaats op de kieslijst aanmelden. Een informatief gesprek, waarin de inhoud van de functie als raadslid wordt aangeven, maakt onderdeel van de samen te stellen kandidatenlijst uit. Belangstellenden kunnen zich per e-mail aanmelden bij de campagneleider Chris de Veth cdeveth@ziggo.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.