Bijgewerkt: 29 mei 2023

Ouderen en chronisch zieken dupe bezuinigingen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CSO
23-09-2007

De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland meldt in haar persbericht, dat het kabinet gaat honderden miljoenen bezuinigen op de zorg aan ouderen en chronisch zieken. Vereenzaming en een groter beroep op duurdere zorg zullen het gevolg zijn.

De Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC), de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad), de koepel van ouderenorganisaties (CSO) en Mezzo, de organisatie van mantelzorgers en vrijwilligers, roepen het kabinet op eerst grondig te onderzoeken waar de stijging in uitgaven vandaan komt en niet meteen de rekening bij de cliënt te leggen.

Gehandicapte  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een gehandicapte wordt begeleid in een zorgcentrum in Amstelveen


Onverstandig

De cliëntenorganisaties vinden de voorgenomen bezuinigingen erg onverstandig. De afgelopen jaren zijn er veel grote wijzigingen in het zorgbeleid doorgevoerd. Zo is een deel van de thuiszorg overgeheveld naar de gemeenten (de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Ook zijn verzorgingshuizen massaal afgebroken, omdat het beleid is dat mensen zelfstandig (moeten) blijven wonen.

Spaargeld

Het kabinet kondigt aan dat er in 2009 een vermogenstoets wordt ingevoerd in de AWBZ. Dat betekent dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten hun spaargeld moeten opeten. Een aantal jaren geleden is de vermogenstoets juist afgeschaft, omdat die onrechtvaardig uitpakte voor spaarzame cliënten. Ze vinden het ongewenst dat de vermogenstoets nu opnieuw wordt ingevoerd.

Wat is WMO?

De wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de WMO ook uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). De WMO is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG). De WMO wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Wat is AWBZ?

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of AWBZ is een collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektenkostenrisico's.

Externe links: Wet maatschappelijke ondersteuning  Dossier AWBZAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.