Bijgewerkt: 3 december 2021

PS haalt streep door Golfodrome - wat nu?

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
27-12-2007

De woordvoerder ruimtelijke ordening van PvdA Amstelveen, Roeland Smits schreef zijn analyse over de gebeurtenissen rondom de golfbaan in de Bovenkerkerpolder:

Op 17 december 2007 heeft Provinciale Staten (PS) van Noord-Holland met en heel kleine meerderheid (28 tegen 26 stemmen) besloten dat er géén golfbaan mag komen in de Bovenkerkerpolder. Door de tegenstanders van het Golfodrome is dat besluit als een overwinning gevierd. En terecht.

Hun argumenten hebben PS weten over te halen, die van de initiatiefnemers (Ger en Tineke Loogman) en hun medestanders, niet. Gelukwensen aan de tegenstanders zijn dus op hun plaats. Al werpen de uitspraken van Golfodrama c.s. (“de ratio heeft het gewonnen van het grootkapitaal en de onderhandse deals”) opnieuw een bedenkelijk licht op de kwaliteit van hun argumenten. Zo ook de uitspraken van sommige andere tegenstanders, dat ze nog liever huizen accepteren in de Bovenkerkerpolder dan een golfbaan.

Golfbal kruis Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Volgens de Provinciale Staten van Noord-Holland komt er geen golfbaan in de Bovenkerkerpolder


Maar goed, dat is politiek: soms win je met goede argumenten, soms met slechte. En soms verlies je. En waar staat de Amstelveense PvdA, aan de kant van de winnaars of van de verliezers? Welnu, laat ik het maar ruiterlijk toegeven: we voelen ons meer verliezer dan winnaar. Wij vonden die golfbaan onder bepaalde voorwaarden eigenlijk best wel een aardig idee. Dat hebben we altijd gezegd en dat blijven we zeggen.

Al met al is het wel jammer natuurlijk, dat we tot op heden nog geen formeel oordeel hebben kunnen geven over de vraag of het plan van Loogman c.s. aan onze voorwaarden voldeed. Want bij alle verbaal geweld van de tegenstanders de afgelopen maanden, als zou de gemeenteraad massaal “om” zijn, dreigt dat simpele feit wel ondergesneeuwd te raken. Formeel kennen we de laatste plannen van Loogman niet eens, want ze zijn nooit aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat ik daar van heb gezien, laat ik daar overigens geen verstoppertje over spelen, kwam zéér dicht in de buurt van wat wij als voorwaarden hadden gesteld, en kwam ook tegemoet aan de bezwaren die wij tegen eerdere versies hadden (met name op het gebied van de grootte van het gebouw en de verlichting). Ik ga er dus van uit dat wij zouden hebben ingestemd. Dat alles laat natuurlijk onverlet dat PS hun eigen afweging hebben te maken. En dat hebben ze gedaan. Wij hebben daar begrip voor en respecteren hun afwegingen.

Wij pleiten nu voor rust: laat iedereen maar ‘ns even tot bedaren komen, een beetje uitblazen onder de kerstboom. B&W zijn nu aan zet (er zal immers nog een besluit moeten worden genomen op de vergunningsaanvraag van Loogman, die ligt er nog steeds) en Ger en Tineke Loogman zullen ook hun knopen gaan tellen. Ik denk dat over de golfbaan het laatste woord nog niet is gesproken.

Namens de PvdA-fractie wens ik iedereen een spetterend 2008!

Roeland Smits.

PvdA AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS