Bijgewerkt: 28 juni 2022

Patrick Adriaans kandidaat fractievoorzitter van SP-Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
24-09-2017

Het bestuur van de SP-Amstelveen draagt raadslid Patrick Adriaans voor als lijsttrekker voor de raadsverkiezingen van 21 maart 2018. Huidig fractievoorzitter en voormalig lijsttrekker Joep van Erp heeft aangegeven wat rustiger vaarwater op te willen zoeken. Half oktober maakt de SP de conceptlijst bekend en op 15 november 2017 kunnen de leden tijdens de ledenvergadering beslissen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Joep van Erp leest zijn toespraak voor tijdens de raadsvergadering 'Kadernota 2018' op 19 juli 2017


Patrick Adriaans kandidaat-lijsttrekker: 'Ik ben vereerd, dat het bestuur mij voordraagt om vanaf nu de kar te gaan trekken. Ik heb enorme bewondering voor Joep die voor en achter de schermen veel werk verzet heeft om de SP in Amstelveen te brengen, waar hij nu is, een gevestigde partij binnen de raad, met een duidelijke lijn die ook buiten de raad zichtbaar is voor de inwoners van Amstelveen. Het belangrijkste, dat ik van Joep geleerd hebt is, dat je goed moet luisteren naar inwoners, daarna een weloverwogen lijn kiezen en deze lijn, ook tegen de stroom in, duidelijk vast moet blijven houden.' Om zich al enigszins voor te kunnen bereiden op zijn nieuwe taak zal Patrick Adriaans vanaf 1 oktober ook het fractievoorzitterschap overnemen van Joep van Erp.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Patrick Adriaans kandidaat fractievoorzitter van SP-Amstelveen spreekt tijdens de gemeenteraadsvergadering op 8 februari 2017


Scheidend voorzitter Joep van Erp: 'Ik heb mij jarenlang ingezet voor de SP in Amstelveen, en zal dat ook blijven doen. Na eerst de kar getrokken te hebben in 2010 om de SP, met succes, in de raad te brengen en de zetels uit te bouwen in 2014 is het nu de tijd om het stokje door te geven. Dat wil niet zeggen, dat ik niks ga doen, ik heb de kandidatencommissie gevraagd mij een plekje te geven op plaats 4, daarmee de ambitie uit te spreken, dat de SP in Amstelveen wil groeien.”

De laatste hand wordt nu gelegd aan de conceptlijst, die zal half oktober onder de leden verspreid worden en op de ledenvergadering van 15 november vastgesteld. Dan wordt ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Patrick Adriaans: 'De SP zal de lijn die in 2010 is ingezet verder blijven volgen. Binnen en buiten de raad strijden voor een beter Amstelveen en tegen ongelijkheid. Dat betekent strijden voor betere voorzieningen voor minima, betere zorg, een beter openbaar vervoer, meer sociale woningbouw en een beter milieu.' Joep van Erp: 'Ik heb er alle vertrouwen in, dat we in die strijd verder succes gaan boeken en weet zeker, dat dit met Patrick gaat lukken. Ik zal de partij wel altijd scherp blijven houden, dat het alleen lukt als je de strijd voert met de mensen samen dus niet alleen in de raad, maar ook op de straat!'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.