Bijgewerkt: 6 december 2021

Peter Bot is lijsttrekker van Burger Belangen Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: BBA
16-12-2013

De ledenvergadering van Burger Belangen Amstelveen (BBA) heeft afgelopen week (49-2013) eensgezind en unaniem Peter Bot aangewezen als de nummer één van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. BBA’s boegbeeld Linda Roos komt op twee, waarna een aantal nieuwe gezichten volgen: De jonge Ewa Petiet komt op 3 en de zorgspecialist Jitze Bakker op 4. Ruud Oord, die met zijn grote ervaring veel waardering oogst in de gemeenteraad en in BBA kreeg de vijfde plaats toegewezen.

Jitze Bakker is adviseur in het zorg- en welzijnswerk. BBA heeft hem vooral aangetrokken in verband met de te verwachten problematiek rondom zorg en welzijn. Ewa Petiet is personeelsadviseur in de gemeente Stichtse Vecht. Haar specialiteiten worden jeugd, strategisch marketing management en social media.

bba Amstelveen
(Foto BBA - 2013)

Linda Roos en Peter Bot van Burger Belangen Amstelveen


Wethouder John Levie heeft laten weten niet in de raad te willen terugkeren, maar wilde wel beschikbaar zijn als lijstduwer, vandaar dat hem de laatste plaats is toebedeeld. Ook het huidige BBA-raadslid Petra Vosters heeft laten weten in principe niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn, maar dat in noodgevallen altijd een beroep op haar mag worden gedaan.

Op plaats zes komt Jean Meijer wiens specialisme infrastructuur en verkeersontwikkelingen zijn. De vergadering ging er mee akkoord, dat plaats 7 nog even open blijft, omdat er nog gesprekken met mogelijke kandidaten lopen.

Opgetogen

Peter Bot was na afloop van de ledenvergadering opgetogen. “ Ik ben blij, dat zonder ook maar een tegenstem de hele kandidatenlijst is overgenomen. Het geeft aan, dat onze mensen niet voor zichzelf, maar voor Amstelveen gaan. De leden hebben zich echt als één team opgesteld en zo gaan we ook de verkiezingen in. Iedereen is vol ambitie en voelt dat er kansen voor ons liggen.

Hoewel Linda Roos heeft aangegeven een stapje terug te willen doen ben ik blij, dat ze op 2 wil staan en daarmee toch min, of meer ons boegbeeld blijft. Ik zal veel met Linda samen optrekken, want het zou dom zijn om zoveel ervaring en zoveel feeling  voor de lokale politiek niet te gebruiken. Daarom gaan we ons ook als duo presenteren”.

Ook het verkiezingsprogramma werd zonder problemen vastgesteld. Er zullen in de komende weken hier en daar nog wat accenten worden verlegd, maar nadruk blijft toch gevestigd op zorg en welzijn, met name voor de ouderen, dreigende vereenzaming, veiligheid en behoud van ruimte en groen. In januari denkt men het verkiezingsprogramma kant en klaar te kunnen presenteren.

Voorzitter Paul van der Meer was na afloop zeer tevreden. “Omdat alle discussies in een plezierige en positieve sfeer werden gehouden. Iedereen heeft begrepen, dat we met onze kandidatenlijst meer specifieke kennis in huis hebben gehaald om de problemen, die ook in Amstelveen gaan spelen, het hoofd te bieden. Met name ben ik blij, dat zo zichtbaar was, dat alle kandidaten en de leden niet voor zichzelf gaan, maar voor Amstelveen met opzij zetten van hun eigen gevoelens of belangen, zo ze die al hebben”.

Programma voor lange termijn

Paul van der Meer lanceerde ook zijn plan om een lange termijn visie te schrijven. “ Ik wil af van de waan van de dag. Ik vind het belangrijk, dat  BBA aangeeft, waar Amstelveen in 2020 moet staan” . De vergadering had er geen bezwaar tegen, maar wees er wel op, dat je met lange termijn plannen wel eens kan worden ingehaald door actuele ontwikkelingen. Zo’n plan mag niet leiden tot verstarring. BBA moet wel flexibel blijven, was de mening van de vergadering.

Daarna liet penningmeester Chris Smeenk weten, dat BBA financieel er goed voorstaat, maar dat donaties altijd welkom blijven. BBA heeft de ANBI-status. Donaties zijn dus voor de belastingen aftrekbaar. Secretaris Frits Suèr informeerde tenslotte de vergadering over de campagneplannen voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart 2014.

Kandidatenlijst

1. Peter Bot,  2. Linda Roos, 3. Ewa Petiet, 4. Jitze Bakker, 5. Ruud Oord, 6. Jean Meijer, 7. Staat nog open, 8. Paul van der Meer, 9. Petra Vosters, 10. Jaap Prent, 11. Harrie Pijnenborg, 12. Gerda Fokke, 13. Wil Emmerik, 14. Annemarie Fakkeldij, 15. Gerard Bokhoven, 16. Rudel van der Kaay, 17. Frits Suèr, 18. Chris Smeenk, 19. John Levie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.