Bijgewerkt: 6 december 2021

Plannen blijven uit voor uitbreiding winkelcentrum Westwijk

Nieuws -> Politiek

Bron: D66 / VVD Amstelveen
07-04-2012

Namens de fracties van D66 en VVD stuurde Frank Berkhout, raadslid van D66-Amstelveen schriftelijke vragen over het uitblijven van plannen voor de uitbreiding van het winkelcentrum Westwijkplein, die de fracties aan het college van B en W hebben gesteld.

Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 33 betreffende uitbreiding winkelcentrum Westwijkplein

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

Inleiding

In januari 2011 meldde de gemeente Amstelveen, dat er na zware financiële onderhandelingen overeenstemming was bereikt over de uitbreiding van winkelcentrum Westwijk. De planvorming zou in 2011 worden afgerond, zodat de bouw in 2012 zou worden gestart. Tot op heden zijn bij de gemeenteraad nog geen concrete plannen bekend. Op 24 maart 2012 meldt wethouder Raat op zijn weblog, dat er al een half miljoen euro is uitgegeven aan adviseurs en papier.

Westwijk Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het enige winkelcentrum van Westwijk moet meer dan 12.000 bewoners bedienen


De fracties van D66 en de VVD vinden het belangrijk, dat er duidelijkheid aan bewoners en ondernemers van Westwijk wordt verschaft. Om deze reden willen wij de volgende vragen stellen:

1.         Wat is de reden dat de planvorming voor de uitbreiding van het winkelcentrum Westwijk zo lang op zich laat wachten?

2.         Op welke termijn kunnen wij de plannen tegemoet zien?

3.         In hoeverre wordt in deze plannen rekening gehouden met de huidige economische omstandigheden, het functioneren van het plein, het aantal bewoners in Westwijk en het huidige winkelaanbod in de omgeving?

4.         In hoeverre bent u bereid het plan te verkleinen en aan te passen aan de huidige economische omstandigheden?

5.         In hoeverre kunt u bevestigen, dat er reeds een half miljoen euro is uitgegeven aan "adviseurs en papier" en wat is de reden daarvan?

Met vriendelijke groet, namens de fractie van D66 Catharina de Leur en namens  de fractie van de VVD, Inza Gast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.