Bijgewerkt: 28 juni 2022

Platform C-Amstelveen krijgt 460.000 euro subsidie voor cultuureducatie

Nieuws -> Cultuur

Bron: Platform C-Amstelveen
04-02-2021

Het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie wijst Platform C-Amstelveen voor 2021-2024 een subsidie van 460.000 euro toe. Het geld krijgen ze om het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Amstelland uit te voeren. Dit programma heeft als doel om kinderen op de basisschool culturele vaardigheden mee te geven om binnen en buiten school in te zetten. Het wil deze onmisbare bagage aan álle kinderen meegeven, ongeacht leefomgeving of afkomst. De subsidie zorgt ervoor dat cultuureducatie in de regio Amstelland op niveau kan blijven en verder kan worden uitgebouwd.

Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma CmK in kwalitatief hoogstaand en duurzaam cultuuronderwijs. De subsidie – een vervolg op twee eerdere vierjarige periodes – is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat het ministerie van OCW samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie en het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) uitvoert. De aanvrager van de subsidie is altijd een culturele instelling die door provincie of gemeente wordt voorgedragen. Deze instelling is ook het aanspreekpunt en uitvoerder van het lokale programma.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Madeleine Heijligers directeur van Platform C-Amstelveen


Platform C is dat voor de regio Amstelland: Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel. Madeleine Heijligers directeur Platform C-Amstelveen: 'We zijn blij dat we dankzij deze subsidie verder kunnen werken aan een kwalitatief hoog cultuuraanbod voor scholen. Het achterliggend idee is ook om, door de samenwerking tussen ons, de gemeente, scholen en het culturele veld, de cultuureducatie in deze regio op een hoger plan te brengen en voor de toekomst te borgen.'

Gemeente betaalt mee. Het Fonds Cultuurparticipatie verstrekt de subsidie op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag bijlegt. De gemeente Amstelveen subsidieert tot en met 2024 jaarlijks bijna € 72.000. 'De gemeente vindt dit culturele programma belangrijk en is blij dat het voortgezet en uitgebreid kan worden. We dragen er daarom graag aan bij. Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen in de regio Amstelland verdienen het om daar toegang tot te krijgen. Dit programma maakt dat mogelijk' -zegt Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Cultuureducatie).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Frank Berkhout (D66) wethouder Onderwijs en Cultuureducatie


Partners. Het projectplan CmK is tot stand gekomen met de inbreng van de vier betrokken gemeentes en van vertegenwoordigers van scholen en culturele instellingen uit de regio Amstelland. De komende vier jaar wordt er door alle partijen gewerkt aan de gezamenlijke ambities.

Cultuureducatie Amstelland is een samenwerkingsverband van culturele organisaties en scholen voor het primair en voortgezet onderwijs in de regio Amstelland. Cultuureducatie Amstelland verzorgt cultuureducatie in de vorm van lespakketten, modules en leerlijnen die met de scholen en culturele instellingen zijn ontwikkeld. Ook levert Cultuureducatie Amstelland projecten op maat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.