Bijgewerkt: 16 augustus 2022

Polderen met GroenLinks

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
03-02-2006

De fractie van GroenLinks organiseert op zaterdag 11 februari 2006 een fietstocht door het Amstelveense buitengebied. De partij wil ter plekke met betrokken praten over recente en toekomstige ontwikkelingen als de golfbaan, het voorstel van VVD, CDA en PvdA om te bouwen in de polder, de aanleg van meer natuur en recreatie, de verkeersveiligheid en het toekomstperspectief van agrariërs.

‘In het Amstelveens buitengebied zijn veel ontwikkelingen gaande. Positieve en negatieve ontwikkelingen. Bij GroenLinks heeft dit buitengebied een bijzondere plek. Daarom willen wij dit groene stuk van Amstelveen in onze verkiezingscampagne extra aandacht geven en willen wij met zoveel mogelijk mensen “polderen over de polder”. Daarom hebben wij betrokken maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een tocht langs de Amstel en door de polder.’aldus wethouder Paul Regouin.

Belangstellenden zijn zeer welkom om mee te fietsen en de partij deelgenoot te maken van hún visie op het buitengebied. De tocht per fiets start op zaterdagmorgen 10:00 uur 11 februari 2006 bij café “Het Kalfje”aan de noordgrens van de gemeente langs de Amstel.


Polder bij Oranjebaan Amstelveen
(eigen collectie - 2005)

Polder langs de Oranjebaan in Amstelveen


Tijdens de tocht komen veel punten aan de orde: de verkeersproblematiek op de Amsteldijk, ongewenste activiteiten, de oever- en steigerproblemen, herontwikkeling o.a. van het terrein Bevelander, het openbaar vervoer bij de brug over de Amstel, het golfinitiatief, toekomstige ontwikkeling van de Bovenkerkerpolder en de bedreigingen van bebouwing, een bezoek aan Nes en aan de Hollandse dijk i.v.m. een mogelijk aquaduct. Kortom een vol programma waarin het buitengebied helemaal centraal staat.

GroenLinks vindt dat het beleid t.a.v het buitengebied echt anders kan, waarbij de natuurwaarden niet alleen het buitengebied aantrekkelijk houden, maar ook de woonkwaliteit van de stad verbeteren. Regouin: ‘De Amstelzone moet een prettig woon- en recreatie gebied blijven en de polder vooral “Open, Stil en Groen”.


Datum:            Zaterdag 11 februari 2006

Start:               10:00 uur bij “Het Kalfje”Amsteldijk-Noord per fiets

Pauze:            11:30 – 12:30 uur in het Dorpshuis in Nes

Einde:             14:00 uur in Nes


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met GroenLinks


Aanmelden kan ook per email: info@groenlinksamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.