Bijgewerkt: 8 december 2021

Politiek vreest dure projecten

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
04-07-2008

Binnen de Amstelveense politiek bestaat grote vrees voor het uit de hand lopen van toekomstige grootschalige projecten, met als grootste risico het ingraven van Rijksweg A9. Dat bleek bij de behandeling van de kadernota afgelopen woensdag op 25 juni 2008.

Alle partijen dienden, geïnitieerd door de PvdA, raadsbreed de motie 'Op de weg blijven! in. Deze motie voorziet in een dynamische risicoanalyse van ontwikkelingen van de A9, de N201 en het Open Vervoer. „Het is realiteit dat dit type projecten altijd langer duren en financieel tegenvallen. Zelfs een gedetailleerde risicoanalyse biedt geen bescherming," sprak Hans Bulsing van de VVD.

Bulsing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Hans Bulsing fractievoorzitter VVD-Amstelveen


Het CDA waarschuwde ook voor de herhuisvestingprogramma's PIA1 en 2: „Maar dat de risico's vooral in de uitgaven voor de mobiliteit zitten blijkt wel uit het voorstel van het college om een mobiliteitsfonds A9 in het leven te roepen," aldus Ben Jonker.

De PvdA sprak toepasselijk: „De ingeslagen wegen zijn nieuw. Het is zaak risico's tijdig en volledig te onderkennen." Catharina de Leur van D66 trok een parallel met de aankoop van haar eigen nieuwbouwwoning: „Bij de projecten A9 en N201 zijn alle risico's nog onvoldoende in kaart gebracht, met als gevolg dat we nu alle extra middelen gaan reserveren om deze mogelijke risico's te dekken en Amstelveen voor de komende jaren financieel op slot gaat.

Dat is hetzelfde als een huis kopen, er achter komen datje misschien wel teveel risico's neemt en dan al je geld opzij zetten om dat te voorkomen, zodat je geen geld meer hebt voor een nieuwe wasmachine als deze kapot gaat."

Lees verder: Reactie VVD op de Kadernota 2009Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.