Bijgewerkt: 2 december 2023

Politiek wil meer WhatsApp Buurtpreventie in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66- VVD-Amstelveen
07-07-2017

D66- en VVD-Amstelveen roepen het college van B en W op om meer te investeren in WhatsApp buurtpreventie. Dit digitale veiligheidsinitiatief helpt de politie om Amstelveen veiliger te maken door oplettende inwoners met elkaar en de politie in contact te brengen over mogelijke onveilige situaties. Wat D66 en VVD betreft wordt er de komende twee jaar 25.000 euro per jaar vrijgemaakt voor het stimuleren van WhatsApp buurtpreventie en het bekostigen van een applicatie die de beheerder van de groep nog sneller in contact kan brengen met de politie. Dit draagt bij aan minder woning- en auto-inbraken in Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Inza Gast raadslid van VVD-Amstelveen


Meer dan 70 WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Amstelveen. Op dit moment zijn er al meer dan 70 WhatsApp buurtpreventiegroepen actief in Amstelveen. Voor deze groepen wordt er door de gemeente een applicatie aangeschaft die de beheerder van de groep sneller in contact kan brengen met een beschikbare politieambtenaar. Op die manier kan bij een onveilige situatie veel sneller worden geschakeld. Een ander onderdeel van het plan betreft het verstrekken van preventieve brievenbusstickers en borden ter aanduiding van de aanwezige WhatsApp buurtpreventiegroepen.

D66-raadslid Harmen van der Steenhoven: ‘Alle digitale initiatieven die bijdragen aan minder criminaliteit moeten we omarmen. Zeker als deze initiatieven oplettende inwoners en de politie sneller met elkaar in contact brengen.’ Wat D66 en VVD betreft past dit initiatief ook goed in de tegenmaatregelen die noodzakelijk zijn om de 50% stijging in woninginbraken t.o.v. de eerste helft van vorig jaar te stuiten.

Whatsapp Buurtpreventiegroepen in héél Amstelveen. De partijen roepen het college van B en W op om WhatsApp Buurtpreventiegroepen te stimuleren in wijken en buurten, waar er nog niet, of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Juist in die wijken en buurten is het van belang om inwoners te activeren hier wel in gezamenlijkheid gebruik van te gaan maken. VVD-raadslid Inza Gast: ‘Juist in wijken met wat minder sociale cohesie kan een initiatief als WhatsApp Buurtpreventie zorgen voor minder woninginbraken en meer veiligheid.’ Het voorstel van D66 en VVD wordt op 19 juli 2017 aan de gemeenteraad voorgelegd bij de behandeling van de jaarlijkse Kadernota.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harmen van der Steenhoven raadslid van D66-Amstelveen


WhatsApp Buurtpreventiegroep (Wabp.nl) is opgericht op 1 juni 2015. Meer dan 7250 Digitale Buurtpreventie groepen, met één of meerdere beheerders, hebben zich inmiddels geregistreerd. WhatsApp Buurtpreventiegroep draagt zorg voor de zichtbaarheid en vindbaarheid van de beheerders van een Alarm App groep. Een Alarm App groep is een groep in een app, waarbij de groep goed wordt beheerd door één, of meerdere beheerders en waar buren elkaar snel op de hoogte kunnen houden van alarmerende situaties, zoals een inbraak, of een verdacht persoon etc. Bel altijd eerst 112 en informeer uw buren vervolgens via de groep.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.