Bijgewerkt: 8 december 2021

Politiek wil meer doen aan voorkomen van armoede in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen en Actief Voor Amstelveen
12-12-2019

De fracties van D66 en Actief Voor Amstelveen (AVA) willen meer gerichte acties zien om armoede in Amstelveen te voorkomen. Hun voorstel hierover is met veel steun van de gemeenteraad aangenomen. Op woensdag 11 december 2019 besprak de gemeenteraad het Amstelveense minimabeleid, waarin staat van welke regelingen inwoners uit Amstelveen met weinig geld gebruik kunnen maken. D66-Amstelveen en AVA willen meer focus op het voorkómen dat inwoners met armoede te maken krijgen. En dat inwoners met weinig geld onafhankelijk en zelfstandig hun leven kunnen leiden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 28 november 2018


Saloua Chaara raadslid van D66-Amstelveen: 'Armoede zorgt voor kansenongelijkheid en belemmert mensen om mee te doen in onze samenleving. Daarom moet het minimabeleid niet alleen gaan over regelingen die de gemeente inzet om armoede tijdelijk verzachten. Als pleister wanneer er al problemen zijn. Het moet vooral gaan over het voorkómen en op lange termijn oplossen van armoede. Vooral door onderwijs en werk. Want uiteindelijk is werk voor veel mensen de beste manier om permanent uit armoede te blijven.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Jacqueline Höcker raadslid van Actief Voor Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2019


Jacqueline Höcker raadslid van Actief Voor Amstelveen, zegt hierover: 'Armoede ondermijnt zelfvertrouwen, motivatie en vitaliteit. Het zorgt voor eenzaamheid en isolement. Het is van primair belang dat mensen kunnen sporten, les kunnen nemen of kunstzinnige hobby’s kunnen uitoefenen waardoor men plezier heeft, meer mensen ontmoet en ambitie aan de dag legt.'

Actieplan armoedepreventie. Ouderen, éénoudergezinnen, statushouders, werklozen en zelfstandig ondernemers lopen het grootste risico om in armoede te vervallen. Werkloosheid, grote zorgtaken en een instabiele gezinssituatie  kunnen dit risico versterken. De fracties van D66 en AVA hebben het college van burgemeester en wethouders opgeroepen een stevig actieplan op te stellen en uit te voeren, waarmee het risico op armoede voor Amstelveners zo veel mogelijk wordt weggenomen. Deze oproep is door bijna de gehele gemeenteraad ondersteund. Het college van burgemeester en wethouders komt in het tweede kwartaal van 2020 met het actieplan, waar D66 en AVA om hebben gevraagd.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.