Bijgewerkt: 5 december 2022

Politiek wil naar een kostendekkend parkeerbeleid!

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD, BBA, CDA, OCA, CU Amstelveen
04-02-2011

Op woensdag 26 januari 2010 was er in de Muziekschool aan het Stadshartplein een enerverende bijeenkomst over het parkeerbeleid in het Stadshart. Veel gemeenteraadsleden van diverse politieke partijen waren bij deze bijeenkomst aanwezig.

Ook na deze bijeenkomst houden VVD, BBA, CDA, OCA en CU staande dat uitgangspunt van het parkeerbeleid van de gemeente Amstelveen moet zijn, dat dat beleid weer kostendekkend wordt. De coalitiepartijen staan er voor, dat ook in economisch moeilijke tijden, het parkeren kostendekkend moet zijn. In dit verband zijn ook de voorgestelde tariefstijgingen van de parkeer- en bezoekersvergunningen in het Stadshart te verklaren.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: Jurgen van der Vlugt voorzitter Wijkplatform Stadshart, Sietse Bouma opbouwwerker Cardanus, Gerda Toepoel bestuurslid van het wijkplatform, wethouder John Levie en Jetty Zwiep bestuurslid tijdens de drukke vergadering op 26 januari 2011


Ook t.a.v. het parkeerbeleid wordt al het nodige gedaan om Amstelveen door de moeilijke tijden heen te krijgen en de stad weer in een gezonde financiële situatie te brengen. Om die reden is dit parkeerbeleid in gang gezet. Zoals in een vorig persbericht al is aangegeven: als bewoners met bruikbare alternatieve voorstellen komen met gelijkblijvende opbrengsten en een eerlijke verdeling, staan VVD, BBA, CDA, OCA en CU er voor open om voor de toekomst te bezien of het parkeerbeleid verdere aanpassing vereist.

Hoewel VVD, BBA, CDA, OCA en CU begrip hebben voor de reacties van betrokkenen, vinden we het jammer, dat dit leidde tot enkele op de persoon gerichte opmerkingen die met name wethouder Levie te verduren heeft gekregen. Wethouder Levie staat samen met zijn collega’s in het college en de coalitie voor een sociaal rechtvaardig beleid.

VVD, BBA, CDA, OCA en CU zullen zich ook voor de toekomst hard blijven maken voor een kostendekkend, rechtvaardig parkeerbeleid, ook in het Stadshart, waarbij geluisterd wordt naar argumenten van bewoners, met als doel een parkeerbeleid dat enerzijds efficiënt en financieel verantwoord is, en anderzijds draagvlak heeft bij de Amstelveense bevolking.  

Uitgangspunt is, dat de coalitiepartijen zich bij de totstandkoming van een nieuw parkeerbeleid willen richten op een vruchtbare samenwerking tussen bewoners en gemeente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.