Bijgewerkt: 24 juli 2024

Politieke brandbrief over studentenwoningnood

Nieuws -> Politiek

Bron: D66 / GroenLinks-Amstelveen
20-11-2012

De Amstelveense fracties van D66 en Groenlinks hebben bij het college van B en W aangedrongen op het schrijven van een brandbrief aan de regering over de gevolgen van een nieuw rekenmodel op de studentenwoningen voorraad in Amstelveen. Een nieuwe rekenmodel voor huurprijzen zou het aanbod aan studentenwoningen in Amstelveen en Amsterdam flink kunnen laten inkrimpen en verdere uitbreiding verhinderen.

Veeningen Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Maaike Veeningen, fractievoorzitter van D66-Amstelveen


Het regeringsvoorstel behelst dat i.p.v. het zogenoemde ‘puntenstelsel’ er uit moet worden gegaan van de berekening van de huurprijs aan de hand van de WOZ-waarde. De maximale huurprijs zou dan uitkomen op 4,5% van de WOZ-waarde.

Echter, omdat de voorgestelde waarde doorbelasting van studentenwoningen meestal niet overeenkomt met de huidige huurprijzen, moeten de verhuurders in de toekomst flink gaan afboeken in het aantal aangeboden woningen door gedwongen prijsverlagingen. GroenLinks-raadslid Van Wijnen: “Het wordt minder rendabel voor studenthuisvesters als de DUWO om studentenwoningen aan te bieden. Zeker voor kleinere studentenflats, zoals op Uilenstede, betekent dit rekenmodel mogelijk het einde.

De twee raadsfracties vragen het college onder andere het contact te zoeken met andere, sterk aan studenten gelieerde, organisaties in de omgeving van Amsterdam. D66-fractievoorzitter Veeningen: “Met een stijgend tekort van 16,200 studentenwoningen tot en met 2018 is dit de doodsteek voor studerend Amsterdam en Amstelveen”.

Door samen te werken met universiteiten, de hogescholen en de gemeente van Amsterdam hopen D66 en Groenlinks dat de noodkreet meer weerklank zal vinden in Den Haag. Beide fracties hopen, dat de besturen de oproep serieus nemen en wat betreft dit nieuwe rekenmodel aan de noodrem trekken bij de regering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.