Bijgewerkt: 29 februari 2024

Politieke deining over de A9

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenblog.nl
17-04-2015

In de lokale politieke arena beginnen nu toch twijfels te rijzen over de op Amstelveens grondgebied gedeeltelijk overkapte bredere A9. Dat bleek dinsdagavond 14 april 2015, nadat Roy van Buren namens de Meanderbewoners had gesproken tegen de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur. PvdA-raadslid Harry van den Bergh pleitte ervoor toch nog eens naar de bewoners, over het algemeen fel gekant tegen uitvoering van de plannen die nu op tafel liggen, te gaan luisteren. Maar hun oplossingen moeten dan wel passen binnen de door de raad vastgestelde randvoorwaarden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Harry van den Bergh, raadslid van PvdA-Amstelveen


“Ik vraag inspraak van de bewoners. Dit is een kans die we samen moeten benutten”, zei een geëmotioneerde Van Buren tegen de commissie. Sinds Amstelveen de tunnel liet vallen, kwam de overheid alleen maar met slechtere opties, betoogde bij. En ook die veranderen het Stadshart nog eens jarenlang in een bouwput, terwijl er geen zicht is op kwaliteitsverbetering. Volgens hem danst de gemeente teveel danst naar de pijpen van het Rijk. “De doelstelling van Rijkswaterstaat is alleen doorstroming van het verkeer, niet het belang van de omwonenden. Ik wind mij daarover op.”

Hij wees erop, dat de oorspronkelijke gemeentelijke bedoeling was noordelijk en zuidelijk Amstelveen niet langer door de A9 van elkaar te scheiden. In de nu op tafel liggende plannen ziet hij daarvan niets terug. En het feit, dat er nu een fietsbrug bij het Stadshart is geprojecteerd, geeft volgens hem aan, hoe belangrijk het overbruggen van die kloof is.

Verbinden

Van den Bergh gaf toe, dat oorspronkelijk het verbinden van Noord en Zuid ten grondslag lag aan de tunnelplannen. Met het – nu aangepaste – ontwerp voor de uitvoering had hij grote moeite. Hij voelde zich aangesproken door het betoog van Roy van Buren, al besefte hij tegelijk, dat inmiddels de marges voor nieuwe wijzigingen beperkt zijn geworden.

Van Buren noemde de wijziging van de plannen, waardoor de verbrede weg niet alleen bij het Oude Dorp, maar ook bij het Stadshart wordt overkapt, een halfbakken oplossing. “En er komt nu een spaghetti aan wegen. Het is te zot voor woorden. Maak er nou kwaliteit van. Dit is een gemiste kans.” Hij vroeg wie van de commissieleden in het Stadshart, aan de rand van de A9, woont. Geen van hen kon dat beamen. “Maar wij wel”, zei hij.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Walter Vervenne, raadslid van VVD-Amstelveen


‘Inspraak voorbij’

Volgens VVD-raadslid Walter Vervenne, die diep in de geschiedenis dook en de nieuwe plannen, waarmee Rijkswaterstaat instemming van de gemeente heeft gevraagd, met klem verdedigde, is inspraak van bewoners niet meer nodig. Die is al geweest, zei hij. “Met de bewoners van de Meander is zes jaar lang gepraat.” En de gemeenteraad heeft (met de SP tegen) een besluit genomen. Klaar. Amstelveen heeft kans gezien de tunnel uit het contract met andere overheden te krijgen en is daardoor van de bijdrage van € 100 miljoen af, die daarvoor werd gevraagd. Om op het dak van de tunnel nog eens ontwikkelingen toe te passen, zou daar volgens Vervenne nog eens minstens € 60 miljoen bijkomen. “U bent bezig met een achterhoede gevecht”, zei hij tegen Van den Bergh en andere bezwaarden.

Wat aan Van den Bergh de vraag ontlokte, waarom Vervenne zo door en door defensief tegenover de uitvoering stond en niet een heel klein beetje offensief in de richting van Den Haag kon opbrengen. Zelf pleitte hij voor een pauze in de besluitvorming door de gemeente.  “Van Buren heeft gelijk: Wij hebben maar één kans om de zaak te regelen voor de verre toekomst. Ik zou het verwelkomen als wij gingen praten met de bewoners.”

Rijkszaak

Volgens de SP is heel de A9 een Rijksaangelegenheid, die door het Rijk zou moeten worden opgelost, met oog boor de gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Amstelveen. Daaraan heeft het Rijk naar de mening van de fractie geenszins beantwoord. CDA-raadslid Ferry van Groeningen vroeg zich af of verbreding van de A9 wel nodig is, nu onder meer vast staat dat Almere niet zo groot wordt als eerder gepland.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Ferry van Groeningen, raadslid van CDA-Amstelveen


Volgens wethouder Herbert Raat (VVD) is rond de verbrede A9 voor Amstelveen een lastige situatie ontstaan en bestaat er geen ideale oplossing. “De tunnel leek een logische, maar er zaten veel haken en ogen aan, niet alleen financiële, ook verkeerstechnische. Zodat wij tot de conclusie kwamen: Dit kan écht niet. Heel de weg is niet, waar wij voor hebben gekozen, maar wel mee worden geconfronteerd. Er is door de raad een principebesluit genomen en nu gaat het om de verdere uitwerking daarvan.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder


Annakerk

Hij wees er op, dat voor de Mr. Van Hallweg een betere oplossing is gevonden dan er eerst lag en dat de Annakerk behouden blijft, tenzij zwaar wegende problemen met de veiligheid dat onmogelijk maken. “Maar wij zullen er alles aan doen om de Annakerk, een gemeentelijk monument, overeind te houden en een nieuwe toekomst te geven.”

Hij wilde in de richting bewoners geen beloften doen, die hij niet waar kan maken. “Wij moeten zien of waar zij mee komen is in te passen in wat al werd besloten.” Volgens Van Buren ontbreekt het de gemeente aan een integrale gebiedsontwikkelingsvisie. “Wilt u bekend worden als de wethouder van infrastructuur, of wethouder van Amstelveen?” vroeg hij Raat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.