Bijgewerkt: 1 april 2023

Politieke partijen over de klachten van de huurders van de Aquariusflat

Nieuws -> Politiek

Bron: Lijst Höcker/VVD-Amstelveen/D66-Amstelveen
11-02-2021

Raadslid Jacqueline Höcker van de Lijst Höcker heeft samen met Paul Feenstra VVD-Amstelveen raadslid en Tawros Aslanjan raadslid van D66-Amstelveen schriftelijke vragen gesteld over de klachten van huurders van woningstichting Eigen Haard.

Meerdere malen krijgen wij vanuit de media te zien en te horen dat sociale woningverhuurders een moeizame communicatie met bewoners hebben. Vaak wordt geen reactie gegeven op klachten, wordt er niet gereageerd en wordt te weinig onderbouwd wat redenen zijn dat de communicatie moeizaam gaat. Bewoners van sociale huurwoningen voelen zich met regelmaat van de klok niet gehoord en ervaren daardoor onveiligheid.

Raadslid Jacqueline Höcker van Lijst Höcker: 'Wanneer je in een sociale huurwoning woont mag je verwachten veilig te wonen met de zekerheid dat goed gereageerd wordt op klachten. Onderhoud van de woning, goede communicatie met de verhuurder en een adequaat antwoord op vragen zou vanzelfsprekend moeten zijn. Meerdere wooncorporaties zou de kwaliteit van dienstverlening verhogen.'

Foto Amstelveen
(Foto Jacqueline Höcker - 2021)

Vlnr: Paul Feenstra (VVD-Amstelveen), Jacqueline Höcker (Lijst Höcker)en Tawros Aslanjan (D66-Amstelveen) voor de ingang van de Aquariusflat in Groenhof


Als voorbeeld was deze week de Smeenklaan in de media waar er sneeuw op de galerijen en hallen was gekomen, waardoor juist ouderen en mensen met fysieke beperking niet naar buiten konden en durfden. Inmiddels is een deel opgelost. VVD-raadslid Paul Feenstra: 'Ons geduld is op. Na alle kritiek is het nu hoogtijd dat Eigen Haard verbeteringen laat zien. Wij verwachten van het College dat zij samen met de Bewonersraad, Eigen Haard scherp blijft aanspreken op de noodzakelijke kwaliteitsverbetering.'

Om huurders optimaal te bedienen, is kennis van de huurder en een actieve samenwerking met de huurder gewenst. Dit betekent dat er actief gewerkt moet worden aan het opbouwen van een langdurige relatie met de huurder. 'Het daadwerkelijk kennen van je huurder en bijbehorende behoeften en het afstemmen van je dienstverlening hierop is essentieel', aldus Tawros Aslanjan D66-woordvoerder Wonen. Onderstaande schriftelijke vragen zijn vandaag bij het College ingediend.

Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen

Meerdere malen krijgen wij vanuit de media te zien en te horen dat sociale woningverhuurders een moeizame communicatie met bewoners hebben. Vaak wordt geen reactie gegeven op klachten, wordt er niet gereageerd en wordt te weinig onderbouwd wat redenen zijn dat de communicatie moeizaam gaat. Bewoners van sociale huurwoningen voelen zich met regelmaat van de klok niet gehoord en ervaren daardoor onveiligheid.

Als voorbeeld was deze week de Smeenklaan in de media, waar er sneeuw op de galerijen en hallen was gekomen waardoor juist ouderen en mensen met fysieke beperking niet naar buiten konden en durfden. Inmiddels is een deel opgelost. Bij voortduren van slechte communicatie krijgen wij het gevoel dat kennelijk eerst vanuit de gemeente actie moet komen naar de wooncorporaties voordat er gehandeld wordt. Dat is een zorgelijke ontwikkeling.

1. Is het college bekend met de problematiek betreffende de moeizame communicatie tussen bewoners en de grootste verhuurder van sociale woningen in Amstelveen?

2. Het gebeurt te vaak dat bewoners van deze sociale huurwoningen geen reactie krijgen bij klachten en dat de communicatie uiterst stroef gaat. Daardoor voelen bewoners zich niet gehoord en gezien en geeft het op zijn minst het idee dat men blij mag zijn met een dak boven het hoofd. Is het college van mening dat deze organisatie onvoldoende adequaat reageert op klachten van bewoners over de woningen die men verhuurt?

3. Kan het college aangeven wat in de prestatieafspraken betreffende communicatie komt te staan of al staat?

4.Lijst Höcker, VVD en D66 vragen het college of er mogelijkheden zijn dat ook andere woningcorporaties in de toekomst zich in Amstelveen kunnen vestigen? Is het college bereid om te onderzoeken of zij zelf hierin een rol kan spelen?

5. Is het college welwillend om de grootste woningcorporatie opnieuw te informeren over onze zorgen betreffende communicatie en onttrekken van verantwoordelijkheid naar bewoners?

6. Wat kan het college in samenspraak met de woningcorporaties doen om te zorgen dat bewoners eerder en structureel goed te woord worden gestaan en er eerder naar gehandeld kan worden?

Jacqueline Höcker      Paul Feenstra Tawros Aslanjan

   Lijst Höcker                         VVD                D66Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.