Bijgewerkt: 6 december 2021

Politieke partijen willen langetermijnvisie op parkeren in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA- D66- en VVD-Amstelveen
23-06-2018

In de gemeenteraadsvergadering van 20 juni 2018 is besloten betaald parkeren met vergunningen in te voeren in een deel van Randwijck vanwege de hoge parkeerdruk. Een groter deel dan oorspronkelijk gepland dankzij een overtuigende inspreker in de voorafgaande vergadering van raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). VVD, PvdA en D66 hebben hierop een amendement ingediend om meteen gevolg te geven aan de wens van inwoners om het noordelijke deel van de Eikenrodelaan toe te voegen aan het betaald parkeren met vergunningen gebied.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2018)

Raadsleden Stephanie Schilder (D66- Amstelveen) Janneke Leegstra (VVD- Amstelveen) en Arnout van den Bosch (PvdA- Amstelveen) aan de Eikenrodelaan


Door de toenemende parkeerdruk, met name in Amstelveen Noord, wordt het betaald parkeren met vergunningen stapsgewijs uitgebreid. Dit wordt gedaan als in een bepaald gebied de parkeerdruk erg hoog is (boven de 80-85%) en er hiervoor voldoende draagvlak is bij omwonenden. Bij de meest recente parkeerdrukmeting en daarop volgende consultatie van bewoners, was daarvan sprake in en om de Margaretha van Borsselenlaan, de Henegouwselaan, de Vlielandstraat en een aantal aansluitende straten. Het raadsvoorstel daarvoor kreeg in de vergadering van RWN al brede steun. Het noordelijke deel van de Eikenrodelaan wordt door het amendement aan dit aaneengesloten gebied toegevoegd.

Bewoners geven aan blij te zijn dat het inspreken heeft geloond. Zij kunnen nu de auto in de straat blijven parkeren zonder mogelijke overlast van verkeer dat zoekt naar een gratis parkeerplek. 'Het is mooi dat we met dit amendement direct tegemoet kunnen komen aan de vraag van bewoners van de Eikenrodelaan' - aldus Janneke Leegstra VVD-raadslid, ook namens mede-indieners Arnout van den Bosch (PvdA) en Stephanie Schilder (D66).

Ook bij PvdA, D66 en VVD is de verwachting is dat de parkeerdruk met name in Amstelveen Noord zal blijven toenemen, vooral vanwege de nabije ligging van Amsterdam en Schiphol. Hierbij treedt een olievlekeffect op, waarbij de hoge parkeerdruk en bijbehorende overlast zich stukje bij beetje verder uitbreidt. Dit vraag om een integrale lange termijn parkeervisie om ervoor te zorgen dat inwoners dichtbij de eigen woning kunnen blijven parkeren en we niet achter de feiten aanlopen.

Wethouder Gordon (D66) heeft in beantwoording op een vraag van VVD in de commissie RWN van 5 juni 2018 toegezegd samen met de raad een langetermijnvisie te gaan ontwikkelen. In de raad van 20 juni is de wens uitgesproken hierover op korte termijn in gesprek te gaan met het college zodat snel actie kan worden ondernomen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.