Bijgewerkt: 7 december 2021

Proef met basisbanen in plaats van bijstand in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen/PvdA-Amstelveen
10-07-2021

Tijdens de belangrijkste raadsvergadering van het jaar op 7 juli 2021 heeft GroenLinks-Amstelveen, samen het de PvdA-Amstelveen, een motie ingediend om een proef Basisbanen in te voeren in Amstelveen.

De wethouder heeft in juni een notitie aan de raad aangeboden, waarin een overzicht wordt gegeven van soortelijke experimenten in het land en uitgebreide informatie wordt gegeven over basisbanen uit het rapport van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). In dit rapport wordt een positief advies gegeven. Een basisbaan is bedoeld voor mensen die langdurig in de bijstand zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De inhoud van een dergelijke baan kan bestaan uit allerlei maatschappelijk nuttige werkzaamheden.

Foto Amstelveen
(Foto PvdA-Amstelveen - 2021)

Guido Dennenbroek raadslid van PvdA-Amstelveen, woordvoerder van Werk en Inkomen


Guido Dennenbroek raadslid van de PvdA-Amstelveen: 'De uitkeringsgerechtigde krijgt een loon in plaats van een uitkering. Het hebben van een betaalde baan is psychologisch en sociaal van belang. Dat voorkomt veel gezondheidsproblemen.' De indieners van de motie wilden vaart zetten achter het uitvoeren van de proef. Voor mensen die graag willen meedoen aan het experiment kan de start natuurlijk niet snel genoeg zijn.

Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen: 'Het was jammer dat tijdens de raadsvergadering enkele partijen te kennen hebben gegeven behoefte te hebben aan nog meer discussie over dit onderwerp, ondanks de uitgebreide notitie van de wethouder. Ik had gehoopt dat de pilot Basisbanen zo snel mogelijk van start zou kunnen gaan, omdat we kunnen leren van de ervaringen die we daarbij opdoen.'

Foto Amstelveen
(Bron GL-Amstelveen - 2018)

Stieneke Kruijer raadslid van GroenLinks-Amstelveen, woordvoerder van Zorg en sociale zaken


Afgesproken is om in september verder te praten. De indieners van de motie gaan ervan uit dat de raad dan zal besluiten om met dit experiment te starten. De meeste politieke partijen in Amstelveen zijn voorstanders van het fenomeen basisbanen. Lees het rapport van Het Platform de Toekomst van Arbeid. Lees ook: Investeren in mensen (pdf 90 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.