Bijgewerkt: 28 november 2022

Project 'Depressie de wijk uit' gestart in Amstelveen

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Amstelveenweb/Gezondheidscentrum Duizendblad
07-02-2018

'Depressie is wereldwijd een veel voorkomende ziekte, waarbij meer dan 300 miljoen mensen getroffen zijn. Depressie is anders dan gebruikelijke stemmingswisselingen en kortstondige emotionele reacties op uitdagingen in het dagelijks leven. Vooral bij langdurige en matige, of ernstige intensiteit kan depressie een ernstige gezondheidstoestand worden. Het kan de getroffen persoon ernstig laten lijden en slecht functioneren op het werk, op school en in het gezin. De belangrijkste symptomen van depressie zijn een sombere stemming gedurende het grootste gedeelte van de dag en/of verlies van interesse in de meeste activiteiten die men eerder wel leuk vond om te doen. Geen energie meer hebben om iets te ondernemen en schuldgevoelens hebben of het gevoel waardeloos te zijn.
Het kan de getroffen persoon ernstig laten lijden en slecht functioneren op het werk, op school en in het gezin kunnen het gevolg zijn. In het ergste geval kan depressie tot zelfmoord leiden. Jaarlijks sterven bijna 800.000 mensen als gevolg van zelfmoord. Zelfmoord is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar'
– meldde WHO de World Health Organization een jaar geleden in februari 2017.

Woensdag 7 februari 2018 deed Hugo van der Kooij de aftrap. Hij vertelde dat meerdere hulpverleners op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg, door Brigitte van Oosten, huisarts, enige jaren terug waren uitgenodigd in haar praktijk. De gesprekken gingen over de lokale problemen in verband met vaak voorkomende depressie van bewoners in Westwijk-Zuid en besloten hun krachten te bundelen. Dit leidde tot het vormen van het Medisch Sociaal Netwerk (MSN) van Amstelveen –Zuid en geeft speciale aandacht aan het vroegtijdig signaleren van depressie. Bij sommige mensen duurt het toch nog maanden voordat ze het lef hebben om met hun klachten naar de huisarts te gaan. Het MSN heeft in de Westwijk het project ‘Depressie de wijk uit’ opgezet om bewoners en hun naasten te helpen om depressie klachten te herkennen en te zoeken naar hulp bij depressieve klachten. In een later stadium krijgen ook huisartsen in andere wijken van Amstelveen over het project informatie doorgestuurd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Op de foto links Hugo van der Kooij, wijkcoach Westwijk/Bovenkerk met naast hem Herbert Raat, wethouder Zorg


De last van depressie en andere psychische aandoeningen neemt wereldwijd toe
Hoewel er bekende, effectieve behandelingen voor depressie bekend zijn, krijgt minder dan de helft van de getroffenen in de wereld (in veel landen, minder dan 10%) dergelijke behandelingen. In een resolutie van de Wereldgezondheidsvergadering die in mei 2013 is aangenomen, wordt opgeroepen tot een alomvattende en gecoördineerde aanpak van psychische stoornissen op nationaal niveau. En dit terwijl depressieve klachten vaak in een neerwaartse spiraal verlopen. De eerste stap zetten naar hulpverlening bij depressieve klachten blijkt echter moeilijk te zijn.  Daar bestaan verschillende redenen voor. Mensen kunnen twijfelen of hun somberheidsklachten wel erg genoeg zijn en stellen daarom het vragen naar hulp uit. Sociaal stigma, dat gepaard gaat met psychische problemen  en het  niet weten wat hen te wachten staat wanneer ze hulp vragen vormen tevens belemmerende factoren.  Een andere belemmering voor effectieve zorg is een onjuiste diagnose. Mensen met depressie komen vaak met lichamelijke klachten bij een huisarts of specialist,  waarvan de oorzaak eigenlijk een depressie is.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Veel betrokken huisartsen, medisch personeel, ambtenaren van de gemeente en zelfs een apotheker kwamen
naar de bijeenkomst in Wijkcentrum Westend


Depressie in Amstelveen
De huisartsen en hun praktijkondersteuners Geestelijke Gezondheidszorg en de maatschappelijk werkers en wijkcoaches van Participe (voorheen VITA) vinden het zonde dat mensen zo lang wachten met hulp inschakelen en willen mensen door het project “ Depressie de wijk uit” stimuleren om eerder bij hen aan de bel te trekken.  Zij hebben het project ‘Depressie de wijk uit’ opgezet om bewoners en hun naasten te helpen om depressie te herkennen en te zoeken naar hulp bij depressieve klachten. U kunt er meer over lezen in hun flyer ( http://duizendblad.nl/wp-content/uploads/depressie-flyer-def=1.pdf)   Ook kunt u op de nieuwe website  www.duizendblad.nl  van het gezondheidscentrum  uitgebreide informatie over  depressie vinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Mevrouw Brigitte van Oosten huisarts in het Gezondheidscentrum Duizendblad


Mevrouw Brigitte van Oosten, huisarts in het gezondheidscentrum Duizendblad: 'Mensen wachten gemiddeld enkele maanden tot wel 5 jaar met het zoeken van hulp! Meer dan de helft van de patiënten gaf in het onderzoek wat we deden aan dat ze het prettig vinden als er iemand uit hun omgeving begint over hun situatie. Maar omstanders vinden het vaak ook moeilijk om erover te beginnen. Daarom is het zo belangrijk dat we mensen die vaak met wijkbewoners in aanraking komen, leren om de signalen van depressie te herkennen en ze bespreekbaar te maken. We gaan in de loop van het jaar een bijeenkomst voor sleutelfiguren in de wijk organiseren, waar we als hulpverleners onze kennis willen overdragen. En we willen aanbieden om te oefenen hoe je nu een gesprek aan kunt gaan, als je signaleert dat het niet goed met iemand gaat'.

Er zijn effectieve behandelingen voor matige en ernstige depressie
Zorgverleners in de gezondheidszorg kunnen psychologische behandelingen (zoals gedragsactivering, cognitieve gedragstherapie [CBT] en interpersoonlijke psychotherapie [IPT]) of antidepressiva (zoals selectieve serotonine reuptake inhibitoren [SSRI's] en tricyclische antidepressiva[TCA's]) aanbieden. Zorgverleners in de gezondheidszorg dienen rekening te houden met de mogelijke bijwerkingen van antidepressiva, het vermogen om interventies te leveren (in termen van deskundigheid en/of beschikbaarheid van behandelingen) en individuele voorkeuren. Verschillende vormen van psychologische behandeling die in overweging worden genomen, zijn onder meer individuele- en/of groepsgetrouwe psychologische behandelingen die door professionals en begeleide lekentherapeuten worden gegeven.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg (r) was ook aanwezig en hij zei: 'Dit is ook mijn wijkje, hier wonen wij al 12 jaar.
Mijn complimenten aan jullie als pioniers op dit gebied. Inderdaad moeten wij er aan de voorkant voor zorgen,
dat het niet uit de hand loopt. Als jullie met elkaar samenwerken, zijn wij als gemeente dankbaar en als wij
iets kunnen betekenen, zullen wij het doen. Wij zijn allemaal Amstelveners, heel veel succes!'


Psychosociale behandelingen zijn ook effectief bij lichte depressie
Antidepressiva kunnen een effectieve vorm van behandeling zijn voor matig-hevig depressie, maar zijn niet de eerste lijn van behandeling voor gevallen van milde depressie. Ze mogen niet worden gebruikt voor de behandeling van depressies bij kinderen en zijn niet de eerste lijn van behandeling bij adolescenten, onder wie ze met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

De groepsfoto met de deelnemers van het project 'Depressie de wijk uit' op 7 februari 2018 in Wijkcentrum Westend.Van links naar rechts Ton Koopman, Annemieke Duynstee fysiotherapeuten, met bril (hoofd) Philippine Klaui huisarts, achter Herbert Raat rechts van hem Marte Roemer psycholoog, Jacqueline Hugtenburg apotheekster, Brigitte van Oosten, huisarts, Renée van der Knaap voorzitter wijkplatform, Ilse Flipsen, Amstelring Wijkzorg, stukje hoofd met bril Adrienne Bosch ( Maatschappelijk werkster Participe) helemaal achteraan Peter van Esseveldt huisarts, daarvoor Barbara van Norde, maatschappelijk werkster daarvoor blauwe trui met bril Tina Verhorst, Amstelring Wijkzorg, daarnaast paarse trui Renate Schaap diëtiste, daarachter Jan Mooij huisarts, daarnaast (grijze trui) Eugenie Verlaan, POH-GGZ en Marion Velten POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg)


Wat staat u eigenlijk te wachten als u om hulp vraagt?
U kunt een afspraak maken bij de huisarts om over uw klachten te praten. Daarnaast kunt u bij de maatschappelijk werkers van Participe, of bij de wijkcoaches terecht voor hulp of vragen. De wijkcoaches zijn: Joyce Weij-van Ewijk (Middenhoven/Waardhuizen en Nes a/d Amstel) en Hugo van der Kooij (Westwijk/Bovenkerk). Zij kunnen u ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen om de klachten te verlichten.

Verschillende documenten met informatie zijn:
- Website Gezondheidscentrum Duizendblad.
- Website Rijksoverheid over Omgaan met depressie
- Document van 3 pagina's: Het Medisch-sociaal samenwerkingsnetwerk Amstelveen-Zuid start project 'Depressie de wijk uit'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.