Bijgewerkt: 25 juli 2024

'Pubergesprek' op alle Amsterdamse scholen ingevoerd

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
22-11-2012

Resultaten pilot schooljaar 2011/2012 bekend

Het ministerie van VWS heeft in juni 2012 geld beschikbaar gesteld om in het voortgezet onderwijs een extra Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) te houden, het zogenaamde 'pubergesprek'. De Gemeente Amsterdam heeft vooruitlopend daarop voor het schooljaar 2011/2012 al geld beschikbaar gesteld voor een pilot met dit extra PGO.

De resultaten daarvan zijn inmiddels bekend en de vroege start heeft er toe geleid, dat het PGO dit jaar al op alle Amsterdamse voortgezet onderwijs scholen door de Jeugdgezondheidszorg van de GGD wordt ingevoerd. Uit de pilot blijkt, dat VMBO leerlingen vaker een consult nodig hebben (61%) dan HAVO/VWO leerlingen (31%).

Alcoholgebruik (29%), drugsgebruik (15%), niet veilig vrijen (12%), psychosociale problemen (9%) en overgewicht (9%) waren de belangrijkste redenen om leerlingen op te roepen voor een consult. 13% van het totaal aantal deelnemende leerlingen werd doorverwezen naar een interventie of zorg, dat is 22% van de leerlingen die op consult is geweest.

Er wordt ook ingezet op de zelfredzaamheid van leerlingen. Op de jongerenwebsite van de GGD (www.jouwggd.amsterdam.nl ) kunnen ze betrouwbare gezondheidsinformatie vinden en/of (anoniem) chatten/mailen met een GGD-arts.Resultaten per school beschikbaar

De scholen ontvangen de gegevens uit de E-MOVO op schoolniveau. Daarmee krijgt de school inzicht in de mate van gezondheids- en leefstijlproblematieken, waarmee het schoolgezondheidsbeleid uitgewerkt kan worden. De resultaten per stadsdeel en voor Amsterdam zijn openbaar. De gegevens van het PGO in de tweede klas staan vanaf begin 2013 online, de gegevens van het PGO in de vierde klas komen in de loop van 2014 online: http://www.gezond.amsterdam.nl/Gezondheid-in-Beeld .

Extra contactmoment voortgezet onderwijs

Gezien de grote lichamelijke en psychosociale veranderingen die leerlingen tussen de 12 en 19 ondergaan, is door het RIVM  geadviseerd om een tweede contactmoment op het voortgezet onderwijs uit te voeren. Doel van het contactmoment is voorlichting, signalering, bevorderen zelfredzaamheid en tijdig inzetten van effectieve interventies. Het contactmoment is vooral gericht op seksualiteit, middelengebruik, gezonde voeding, overgewicht en sociaal welbevinden.

Op basis van de uitkomsten van de pilot, wordt vanaf schooljaar 2012/2013 in Amsterdam voor het consult op HAVO/VWO risicotaxatie toegepast. Op het VMBO worden alle leerlingen opgeroepen, omdat het oproeppercentage te hoog is gebleken voor risicotaxatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.