Bijgewerkt: 21 februari 2024

PvdA college onderhandelingen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
19-03-2006

De kiezer heeft op 7 maart 2006 gesproken, nu is het woord weer aan de politiek. De nieuwe PvdA-fractie wil deelnemen aan een college. Fractievoorzitter Gerben Drost doet van de onderhandelingen daarover verslag.

Op 7 maart heeft de PvdA bij de verkiezingen een éclatant succes behaald: drie zetels er bij. Met zo’n grote winst komt ook een grote verantwoordelijkheid: te zorgen dat de wens van de kiezers zo maximaal mogelijk kan worden waargemaakt in een college-accoord, en meer nog: in beleid dat de komende vier jaar gaat worden gevoerd in Amstelveen. Met die verantwoordelijkheid voor ogen kwam de nieuwe fractie in de vroege ochtend van woensdag 8 maart 2006 voor de eerste keer bijeen om de verkiezingsuitslag te bespreken.


Er werd besproken welke coalitie onze voorkeur had, gezien de verkiezingsuitslag. Voortzetting van de oude coalitie werd daarbij niet haalbaar geacht, vanwege de uitspraken die met name het CDA daarover vóór de verkiezingen al had gedaan.

Van daaruit bezien sprak de fractie een voorkeur uit voor onderhandelingen tussen de grootste partij (de VVD) en de grootste winnaar (de PvdA) om te bezien of er tussen ons en de VVD een vertrouwensbasis te bereiken viel. Tevens werd de inzet voor de onderhandelingen op hoofdlijnen besproken.


De verkiezingsuitslag maakt het voor de PvdA mogelijk twee wethouders voor te dragen voor een nieuw te vormen college. Dat is een belangrijk resultaat. PvdA en VVD hebben samen echter geen meerderheid. Het was dus duidelijk dat er een derde partner gezocht zou moeten worden indien samenwerking PvdA - VVD levensvatbaar zou blijken. De fractie sprak in dat verband een eerste voorkeur uit voor een college waarin tevens GroenLinks zitting zou hebben. Ondergetekende, gekozen tot fractievoorzitter, en Dolf Veenboer kregen het mandaat van de fractie om de onderhandelingen te voeren.


De openbare collegeonderhandelingen zouden op maandag 13 maart beginnen, maar al vanaf vrijdag 10 maart volgden de politieke ontwikkelingen elkaar in een zeer hoog tempo op. Van meet af aan werd duidelijk – en dat wekt geen verbazing – dat de VVD het voortouw nam. In het weekend (11 en 12 maart) was er sprake van langdurige en indringende onderhandelsessies.


De PvdA-onderhandelaars kregen bij het CDA zoals verwacht de handen niet op elkaar voor een voortzetting van de zittende coalitie.
Bij de VVD stuitte de PvdA onverwacht op een onneembare blokkade in de samenwerking met GroenLinks. Zoals reeds in de plaatselijke bladen is vermeld, bleken in de VVD-fractie slechts twee leden iets te voelen voor een samenwerking met GroenLinks. Sterker nog: een coalitie ‘over rechts’ (VVD-BBA-CDA plus gedoogsteun) hing in de lucht.

Een sterke PvdA, met acht zetels in de nieuwe raad, wil en mag de daarmee toebedeelde verantwoordelijkheid voor het meebesturen van Amstelveen niet uit de weg gaan. De PvdA staat midden in de samenleving. De klinkende verkiezingswinst omzetten in oppositie voeren is als niet passend verworpen. De keuze tussen twee wethouders kunnen leveren of buiten het college blijven heeft daarbij óók zwaar gewogen.

Gebleken was dat partijen elkaar programmatisch dicht waren genaderd, en wat nog meer telt: de wil om er samen uit te komen liet zich gaandeweg merkbaar voelen. De verkenningen leidden tot wederzijds vertrouwen. Uitgaande van dat vertrouwen werd een concept-overeenkomst tot collegevorming bezegeld.

Maandag 13 maart 2006 heeft de PvdA-fractie unaniem ingestemd met de concept-overeenkomst. Maandagavond, bij aanvang van de openbare college-onderhandelingen, zijn de overige partijen geïnformeerd.

PvdA, VVD en CDA gaan de komende dagen intensief aan de slag om het gegroeide vertrouwen om te zetten in een echte programmatische overeenkomst met een bijbehorende portefeuilleverdeling. Daaruit zal duidelijk blijken dat de PvdA haar verkiezingswinst heeft kunnen omzetten in belangrijke zaken voor Amstelveen.

Vanzelfsprekend zal dat eindresultaat opnieuw aan de fractie worden voorgelegd.

Gerben Drost

FractievoorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.