Bijgewerkt: 16 augustus 2022

PvdA- zorg kan beter

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
28-02-2006

De PvdA Amstelveen vindt dat de gemeente de bevoegdheden die ze krijgt als gevolg van de komende invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) moet gebruiken om de zorg in Amstelveen te verbeteren.

De PvdA stelt dat in het pamflet ‘De zorg kan beter’dat de PvdA maandag heeft uitgebracht. De PvdA vindt dat de gemeente er voor moet zorgen dat mensen die dat niet kunnen opbrengen, niet méér zelf moeten gaan betalen voor voorzieningen op het gebied van zorg. “De nieuwe zorgverzekeringswet en de forse stijging van eigen bijdragen in de thuiszorg zijn voor veel mensen in financieel opzicht al hard genoeg aangekomen”, zegt lijsttrekker Gerben Drost.

Gerben Drost pvda
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Gerben Drost lijsttrekker van PvdA-Amstelveen


Verder wil de PvdA dat de gemeente er voor zorgt dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar komen voor mensen die werkzaam zijn in de zorg. En ook vindt de PvdA het belangrijk dat het beroep dat wordt gedaan op mantelzorgers en vrijwilligers, niet te groot mag worden. Amstelveen moet een goed beleid hebben om mantelzorgers en vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen.

De PvdA vindt dat de WMO veel goede punten bevat. Maar met sommige dingen heeft de partij moeite. Zo wil de wet de rol van mantelzorgers (mensen die de zorg voor een familielid op zich hebben genomen) verzwaren. Door vast te leggen dat iedereen die een vorm van zorg nodig heeft, eerst moet kijken of hij of zij zelf méér kan betalen. Kan dat niet dan moet een beroep worden gedaan op mantelzorg en pas als die niet voor handen is, komt de overheid in beeld.

Mede vanwege dit punt heeft de PvdA zich in de Tweede kamer zich met succes ingezet voor een grondige verbouwing van de WMO. Voor de PvdA staat centraal of burgers er écht op vooruit gaan met de WMO. De WMO lijkt daarmee een landelijk onderwerp, maar dat is schijn, zegt de PvdA. Er gaan immers ook meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten toe. Voor Amstelveen is dat een extra belangrijk punt, omdat onze gemeente al sterk vergrijsd is. Juist daarom is het van belang dat er ook bij de lokale verkiezingen aandacht voor de zorg is.

Het pamflet ’De zorg kan beter’ is het vierde en laatste in een serie. De PvdA werkt in de pamfletten belangrijke punten uit haar verkiezingsprogramma verder uit. Eerdere pamfletten gingen over veiligheid (‘Kiezen voor een betrokken samenleving’), over verkeer (‘Een tunnel voor de A9’) en over wonen (‘Bescherm de huren’).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.