Bijgewerkt: 21 maart 2023

PvdA- Oproep tot huurbescherming

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
27-02-2006

De PvdA in Amstelveen roept de woningcorporaties in Amstelveen op om het nieuwe huurbeleid van minister Dekker (VROM) niet uit te voeren. De PvdA heeft een pamflet met die strekking afgelopen maandag overhandigd aan directeur Jan van den Berg-Jeths van de Woongroep Holland, de grootste corporatie in Amstelveen.

Pols Berg Drost pvda
(PvdA collectie - 2006)

PvdA-woordvoerder volkshuisvesting Remco Pols (L), directeur Jan van de Berg-Jeths van de Woongroep Holland en PvdA-lijstrekker Gerben Drost (R)


Minister Dekker wil 40 procent van de huurwoningen in Amstelveen die nu een wettelijk vastgestelde maximumhuur hebben, overbrengen naar de vrije sector. De huren van die woningen kunnen dan omhoog, waardoor de verhuurders meer geld verdienen. De minister hoopt dat de verhuurders dat geld zullen besteden aan de bouw van nieuwe woningen voor vooral jongeren en jonge gezinnen, die ook in Amstelveen hard nodig zijn.

De PvdA ziet niets in de aanpak van de VVD-minister. “Veel mensen zullen flink meer huur moeten gaan betalen. Als ze zoveel verdienen dat ze geen huurtoeslag (de oude huursubsidie) meer krijgen, moeten ze daardoor misschien wel verhuizen”, schrijft de partij in het pamflet ‘Bescherm de huren’.“Terwijl er al te weinig woningen zijn!”

De PvdA ziet veel meer in de aanpak die de gemeente Amstelveen de afgelopen vier jaar in de praktijk heeft gebracht. In plaats van af te wachten en, zoals minister Dekker, te vertrouwen op de vrije markt heeft de gemeente afspraken met de woningcorporaties gemaakt dat ze weer gaan bouwen: goedkope woningen, maar ook duurdere, opdat goedkope woningen door doorstroming vrijkomen.

De gemeente heeft daarbij ook afgesproken dat de woningcorporaties ervoor zullen zorgen dat er in Amstelveen voldoende woningen voor mensen met lage inkomens blijven. Als de plannen van Dekker werkelijkheid worden, zullen de corporaties de huren van een deel van hun bezit minder verhogen dan van Dekker mag.

“De PvdA vraagt de corporaties om dat principe op al hun woningen toe te passen”, zei PvdA-woordvoerder volkshuisvesting Remco Pols bij de aanbieding van het pamflet. “De huren in Amstelveen hoeven niet verder omhoog, we hebben hier dure woningen genoeg. We hebben juist goedkope woningen nodig.”

PvdA-lijstrekker Gerben Drost riep de corporaties op om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, ook op ander terreinen zoals wonen en zorg, te nemen. Drost: “Project-ontwikkelaars hebben we in Amstelveen al genoeg!”


Directeur Van den Berg-Jeths van de Woongroep Holland zei in een reactie dat zijn corporatie het in principe met de PvdA eens is. Woongroep Holland zal de komende jaren de huren verhogen maar niet meer dan dat zij al van plan was. Het nieuwe beleid van minister Dekker brengt daar geen verandering in. “We houden vast aan ons eigen beleid”, aldus Van den Berg-Jeths. “Daar staan staan we voor: het voeren van een goed volkshuisvestingsbeleid, samen met de gemeente.”

Het pamflet’Bescherm de huren’ is het derde in een serie. De PvdA werkt in de pamfletten belangrijke punten uit haar verkiezingsprogramma verder uit. Eerdere pamfletten gingen over veiligheid (‘Kiezen voor een betrokken samenleving’), en over verkeer (‘Een tunnel voor de A9’).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.