Bijgewerkt: 26 mei 2024

PvdA- coalitie goedgekeurd

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
03-04-2006

Vorige week donderdagavond bespraken Gerben Drost en Dolf Veenboer in een drukbezochte extra ledenvergadering van de PvdA Amstelveen de rode parels in de politieke agenda voor het bestuur van Amstelveen in de komende vier jaren. De uitspraak van de kiezers maakte de machtsverhoudingen in de Amstelveense politiek glashelder: een rechtse coalitie is ongewenst en een linkse coalitie is eenvoudigweg niet aanwezig.

Beide PvdA onderhandelaars oogstten applaus van bestuur en leden voor de vorming van een middenroze coalitie van PvdA, VVD en CDA. Er is een prestatie van formaat neergezet: de resultaten zoals benoemd in de politieke agenda zijn voor de PvdA meer dan goed. Belangrijke punten zijn binnengehaald. De PvdA zal twee kandidaat wethouders - Yeter Tan en Remco Pols – voordragen voor twee prachtportefeuilles: jeugd & zorg en wonen.

Yeter en Remco en de fractie gaan zich met inachtneming van het duale stelsel (de raad als kadersteller en toezichthouder en het college als bestuurder) de komende vier jaren inzetten voor een sterk en sociaal Amstelveen.

De belangrijkste rode parels die de locale PvdA na aan het hart liggen zijn:

· uitvoering van het huisvestingsplan onderwijs, scherpe sturing is nodig om dat in de komende vier jaren ook echt tot stand te brengen;

· volledig uitvoeren van de woonvisie met ruime aandacht voor jongeren, jonge gezinnen en senioren, dit in het bestek van een beleid ruimtelijke ordening dat Amstelveen past;

· evenwichtige invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning met brede aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers;

· een passend en fris jeugdbeleid met de bouw van twee nieuwe jongerencentra;

· modernisering van de wijk Keizer Karelpark, ook door (ver-)nieuw bouw: hoger met behoud van groenstroken;

· een brede en trefzekere aanpak van mobiliteits- en luchtkwaliteitsproblemen, ook door inzet van openbaar vervoer en de fiets;

· school en of werk voor allen onder de 23 jaar en (vrijwilligers-)werk voor allen boven de 23 jaren en een fatsoenlijk sociaal vangnet waar het echt niet anders kan;

· heldere afspraken met het bedrijfsleven over stageplekken, vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen, het sociaal kapitaal in een sterke economie, met optimale samenwerking in de regio, de rest van Nederland en het buitenland;

· een bruisend en bloeiend stadsplein en overal in Amstelveen: een sociale en betrokken samenleving;

· minstens behoud van het groen in de gemeente en waar mogelijk meer groen in Amstelveen.

De PvdA kiest voor een sterk en sociaal Amstelveen!

Tijdens de onderhandelingen bleek dat alle bovengenoemde punten in de politieke agenda van het nieuwe college terecht konden komen. Voor de Partij van de Arbeid Amstelveen bestond er dan ook geen enkele inhoudelijke reden om deze coalitie niet te omhelzen.

Voor allen was het tevens vóór de verkiezingen al duidelijk dat onze voorkeur van het voortzetten van de huidige coalitie niet meer mogelijk was. Om kort te zijn: de PvdA Amstelveen is zeer tevreden met deze nieuwe coalitie welke het ingezette beleid van de afgelopen jaren kan voortzetten en zelfs uitbouwen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.