Bijgewerkt: 8 februari 2023

PvdA- pamflet over veiligheid

Nieuws -> Politiek

Bron: Pvda-Amstelveen / Amstelveenweb.com
13-02-2006

Met nog drie weken te gaan tot de gemeenteraadsverkiezingen heeft de PvdA Amstelveen de eerste van een serie pamfletten uitgebracht. De partij werkt daarin een aantal van haar standpunten nader uit. Afgelopen zaterdag boden lijsttrekker Gerben Drost en wethouderskandidaat Yeter Tan, thans fractievoorzitter, het pamflet aan aan de burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen.


Van Zanen Yeter Tan.jpg
(eigen collectie - 2006)

Burgemeester Jan van Zanen neemt het PvdA-pamflet in ontvangst van Yeter Tan


Yeter Tan zei over dit ‘valentijn-veiligheidspamflet’ onder meer het volgende: “De Amstelveense PvdA neemt het thema veiligheid zeer serieus. Maar wie iets wil doen aan gevoelens van onveiligheid, moet in de eerste plaats kijken waar die gevoelens vandaan komen. Zo vragen wij ons af of we ons niet óók onveilig voelen, omdat we wel erg op onszelf zijn aangewezen, tegenwoordig. ‘Zelfredzaamheid’ heet dat dan, in de termen van het kabinet. Op zichzelf prima natuurlijk. Maar waar blijft de onderlinge betrokkenheid? De solidariteit met degenen die zichzelf niet kunnen redden?”

Onveiligheid wordt volgens de PvdA ook bevorderd door een gebrek aan betrokkenheid. Een gebrek aan zorgen voor elkaar. Veel mensen voelen zich in de steek gelaten in de huidige samenleving. Dat kan anders, vindt de PvdA. De partij stelt dat een veilige samenleving, een betrokken samenleving is. En een tolerante samenleving. Tolerantie betekent geen onverschilligheid. Integendeel. Tolerantie betekent juist respect èn betrokkenheid. Respect voor ieders privacy en levensovertuiging. En betrokkenheid bij elkaar, zodat niemand zich uitgesloten behoeft te voelen.

Van Zanen nam het pamflet in ontvangst omdat hij als burgemeester de eerst verantwoordelijke is voor de openbare orde en veiligheid in Amstelveen. “Het is goed dat politieke partijen zich uitspreken over de toekomst van het lokale veiligheidsbeleid. De kiezers hebben daar recht op, het is een belangrijk thema. Het pleidooi voor een ‘betrokken samenleving’ spreekt mij zeer aan, niet voor niets heb ik daar in mijn eerste nieuwjaarstoespraak aandacht aan besteed.”
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.