Bijgewerkt: 4 maart 2024

PvdA-Amstelveen: 'Het kan anders'

Nieuws -> Politiek

Bron: Dolf Veenboer
08-02-2012

Hierbij de bijdrage van Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen aan de discussierubriek van het Amstelveens Nieuwsblad.

Na de verkiezingen voor de gemeenteraad van 2010 kreeg Amstelveen een ander bestuur. De brede centrumcoalitie van VVD, CDA en PvdA die de gemeente vier jaar had bestuurd, werd verruild door een rechtse verbond van VVD, CDA, de plaatselijke partij BBA, de ouderenpartij OCA en de Christen-Unie, dat het in de gemeenteraad moet doen met een meerderheid van 1 zetel. De PvdA belandde in de oppositie.

Het Amstelveens Nieuwsblad heeft ons gevraagd om een bijdrage aan een terugblik die de krant deze weken organiseert. Die bijdrage leveren wij graag, niet zozeer om het nog eens te hebben over de onderhandelingen van toen, als wel om de lezer te kunnen vertellen over het beleid, dat door het nieuwe college van burgemeester en wethouders sindsdien is gevoerd. Onder het motto, dat wij huldigen in de oppositie: het kan anders.

Eerder in deze serie schreef de VVD, dat nu de PvdA niet meer in het college zit er zaken geregeld kunnen worden die eerder niet mogelijk waren. We zeggen het nog maar eens: dat klopt. Laat ons enkele voorbeelden geven van zaken die nu ineens wel kunnen.

Bijvoorbeeld op het terrein van wonen in Amstelveen. Er worden in de toekomst in Amstelveen alleen nog maar dure koop- en huurwoningen gebouwd. Het nieuwe college heeft besloten, dat er geen sociale huurwoningen meer bij komen. De wachttijd voor een sociale huurwoning voor mensen die daar op aangewezen zijn is nu al vele jaren en die wordt dus nog veel langer.

De bewering van het CDA, dat er op dit moment in Amstelveen nog steeds sociale huurwoningen verrijzen klopt, maar is een beetje vals. Alle bouwplannen met sociale huurwoningen die bij het aantreden van dit college niet in beton waren gegoten, zijn direct gestopt. Wat nu nog wordt gebouwd, was niet meer terug te draaien, maar binnenkort is het over.

Een ander voorbeeld is het voornemen van dit college om sociale huurwoningen bijna alleen nog voor Amstelveners ter beschikking te stellen en niet meer voor niet-Amstelveners. Voor al diegenen die wel werken in Amstelvee, maar nog niet hier wonen maar dat wel willen en aangewezen zijn op deze woningen, is dus straks geen mogelijkheid meer. De politieagent(e), de brandweerman/-vrouw, de onderwijzer(es) en al degenen werkzaam in de zorg zijn dus niet welkom om hier ook te komen wonen. Iedereen met een bredere beurs die een huis kan kopen, of duur kan huren is wel zeer welkom!

Of een heel ander onderwerp: onderwijs. Het college wil een categoraal gymnasium in Amstelveen. Zo’n school is niet alleen overbodig (er is genoeg plek voor gymnasiasten op de bestaande scholen voor voortgezet onderwijs), het is ook nog eens erg duur. In Amstelveen loopt op dit moment een omvangrijk en langjarig programma, waarbij alle schoolgebouwen in het basis- en het voortgezet onderwijs worden vernieuwd.

Dat is een kostbare aangelegenheid, waarvoor zeker in deze tijd alle kleine beetjes bij elkaar moeten worden gelegd. De bouw van een nieuw, zelfstandig gymnasium zal veel geld vragen en ten koste gaan van de nieuwbouw van de bestaande Amstelveense scholen.

Het klopt: dit zijn zaken die mogelijk zijn, doordat de PvdA geen deel uitmaakt van de nieuwe coalitie. We zijn blij met die constatering van de VVD, het is goed dat de Amstelveners weten, dat wij als PvdA het verschil kunnen maken. Dat geldt ook voor de invulling van de bezuinigingen op de gemeente uitgaven, zoals wij in ons alternatief ‘Het kan anders’ hebben laten zien.

Natuurlijk, er moet op de gemeente uitgaven worden gekort, en dat hadden wij als PvdA ook zeker gedaan, maar op een aantal punten zouden we heel andere keuzes hebben gemaakt. We zouden niet zo fors hebben bezuinigd op het jongerenwerk, de bibliotheek en de muziek- en dansschool, op de brede school en het schoolzwemmen, om een aantal zaken te noemen.

veenboer  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen in de raadzaal


We zouden aan de andere kant een stuk kritischer gekeken hebben naar de uitgaven voor topsport, want ook wij staan voor een sluitende gemeentebegroting. En dus was bij ons het straatvegen voor de burger duurder geworden. We vinden het niet uit te leggen, dat dat anders dan in veel andere gemeenten in Amstelveen helemaal door de gemeente wordt betaald. Zeker als dat betekent, dat je al die andere voorzieningen die zo belangrijk zijn voor onze jeugd, moet beperken.

In ons verkiezingsprogramma beloofden we de Amstelveense kiezer betaalbaar wonen en een jeugdvriendelijke stad. Het moge duidelijk zijn, dat een coalitie met de PvdA juist op deze punten de afgelopen anderhalf jaar andere keuzes had gemaakt. Maar daar niet alleen. De gemeente Amstelveen krijgt de komende jaren ook te maken met de landelijke bezuinigingen op de sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning.

Het afgelopen jaar hebben wij tot twee keer toe aan het college gevraagd om de gevolgen hiervan voor de betrokkenen in Amstelveen (chronisch zieken, gehandicapten, mensen met een uitkering) met voorrang in kaart te brengen. Met name als het gaat om de mensen die dubbel- of driedubbel door de bezuinigingen worden getroffen, omdat ze van meer regelingen tegelijk afhankelijk zijn.

Voor ons als PvdA’ers is dat vanzelfsprekend, omdat wij staan voor een samenleving, waar de overheid allereerst een taak heeft om diegenen te ondersteunen die buiten hun schuld in moeilijkheden zijn geraakt en daardoor onvoldoende kunnen meedoen. Wij vinden het onbegrijpelijk, dat op dit voorstel door het college tot twee keer toe ‘nee’ is gezegd.

Dat gebeurde aanvankelijk ook bij ons voorstel om de uitgaven voor de Amsteleenpas (een kortingskaart voor minima) voortaan aan de Amstelveense culturele instellingen te vergoeden. Gelukkig is het college op dat punt intussen bijgedraaid. En ook ons voorstel voor meer aandacht voor mantelzorgers, om te beginnen bij de gemeente zelf, is door het college overgenomen.

Dat zijn dan weer goede dingen, waar wij het college kunnen steunen, maar het moge duidelijk zijn: deze coalitie voert op hoofdlijnen een beleid, dat niet het onze is. We zeggen het nog maar eens: het kan anders.

En dan die onderhandelingen die tot de coalitie leidden. Wij begrijpen heel goed, dat het Amstelveens Nieuwsblad nog eens wil terugblikken. Vanuit journalistiek oogpunt is dat natuurlijk interessant: de kolommen worden gevuld, met mogelijk spannende teksten. Wie weet vliegen de hoofdrolspelers van toen elkaar opnieuw in de haren! Wij zien echter niet welk gemeentelijk belang met dat opdiepen van oude agenda’s en aantekeningen van bijeenkomsten is gediend. Amstelveen wordt nog steeds bestuurd, en over ruim twee jaar zijn er weer verkiezingen. Wij blikken liever vooruit.

Teleurstellend? Misschien. Een korte bijdrage dan: daags na de verkiezingen ontstonden er twee blokken, een van VVD-CDA en een van D66-PvdA-GroenLinks. Hoe dat zo kon gebeuren? Daarover verschillen de meningen. Maar dat had natuurlijk ook anders gekund. Voor alle duidelijkheid, ook van onze kant.

Dolf Veenboer
Remco PolsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.