Bijgewerkt: 30 november 2021

PvdA-Amstelveen: 'Het kan anders, het moet beter'

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
28-05-2013

'Tot op heden heeft het er over het kiezen van een organisatiestructuur van het welzijnswerk geen enkele bijeenkomst plaatsgevonden.'

Een vervolg

Twee weken geleden schreef PvdA raadslid Jeroen Brandes een persbericht, waarin de centrale vraag n.a.v. een  gezamenlijke amendement met de VVD ( “gemeente neemt het voortouw “) op de beleidsnota “bewoners aan zet “ aan bod kwam. Wat gaan we doen?..

Wat gaan we doen? Komt er een nieuwe welzijnsstichting? Gaat de gemeente zelf het welzijnswerk uitvoeren? Komt er een overgangssituatie? Hoe doen we recht aan commissieonderzoek naar Cardanus? Op welke verantwoorde manier doen we dat?

We hebben het over onderstaande amendement: de belangrijkste uitgangspunten

-De uitvoering van het nieuwe beleid niet uit te besteden, waarbij: Uiterlijk bij de kadernota 2014 ( juli 2013 )duidelijkheid geboden wordt over de opzet van de organisatie vanaf 1-1-2014, met de opties die er dan zijn.

-De mogelijkheid van een overgangssituatie meegenomen wordt.

-De uitvoering vanaf 1-1-2014 in het jaar 2013 voorbereid wordt, conform de kadernota 2014

-De gemeente waarborgt de continuïteit, doordat dat de medewerkers die bij Cardanus belast zijn met op grond van het gemeentelijk beleid te verrichten taken, hun werkzaamheden binnen een nader te bepalen organisatorisch verband kunnen voortzetten met behoud van hun rechtspositie.

brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jeroen Brandes, raadslid van PvdA-Amstelveen


“Het persbericht kwam tot stand daar ons toegezegd werd, dat e.e.a. besproken zou worden met alle partijen tijdens zoals wij dat intern noemen “benen op tafel sessies “. Aangezien wij tot op heden niets hadden vernomen en wij ons ernstig zorgen maken voor en over de medewerkers in het veld, besloten wij die zorg te uitten via een persbericht.”, aldus Brandes

“We komen daar tijdens de kadernota ongetwijfeld op terug”, aldus Brandes die verder liever over de woordvoering van Esther Veenboer spreekt. 'Wij zijn blij, dat de wethouder erkende, dat er in de wijken veel initiatieven aanwezig zijn. De wethouder gaf aan, dat het nu eenmaal een door de raad bepaalde richtlijn voor het aanwijzen van 3 pilots was, maar dat er zeker mogelijkheden zijn voor meer initiatieven.'

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen


Het is daarom, dat wij onze motie tijdens de vergadering van de kadernota zullen doorzetten. “Wij hebben  goed geluisterd naar de reacties van andere partijen, en de wethouder, en zullen de wijze van faciliteren en financieren nog verder uitwerken. Doel : Burgers aan zet, initiatieven belonen, faciliteren en controleren ! Die besprekingen lopen overigens naar tevredenheid en behoren.” aldus woordvoerder Esther Veenboer. “we wachten de plannen van de wethouder af”, “ook zij zal hebben gehoord wat er in de commissie is besproken en vinden het daarom logisch om ons te laten verrassen”

“Nu nog het wegnemen van zorg over organisatiestructuur voor de volgende periode. Zorgen voor behoud van de kennis en professionals in het veld en recht doen aan verantwoording richting de raad, we laten ons graag positief verrassen” aldus Brandes

Toelichting motie PvdA

Enkele van deze initiatieven zijn door het college gehonoreerd, zoals blijkt uit informatie die naar de commissie Burgers en Samenleving is gestuurd.  De burgers zelf hebben echter geen invloed uit kunnen oefenen op die beslissing. Is het dus zo, dat de gemeente van haar inwoners vraagt met initiatieven te komen, maar zelf bepaalt, of het goed is?

Vertrouwen in de burgers, dat zij echt wel weten wat goed en nodig is in hun eigen wijk lijkt ver te zoeken. Natuurlijk moet er toezicht zijn op wat er met gemeenschapsgeld gebeurt, maar waarom niet een groep inwoners vragen om de ideeën te beoordelen op inhoud, en behoefte? De gemeente kan faciliteren in de controlerende rol, op juiste besteding en verantwoording van het geld.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS