Bijgewerkt: 6 december 2021

PvdA-Amstelveen fractieleden bezochten het Keizer Karel Park

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
05-10-2015

Op zaterdag 26 september 2015 heeft de fractie van PvdA-Amstelveen een bezoek gebracht aan de appartementencomplexen aan de Doctor Plesmansingel in de wijk Keizer Karelpark. Met het oog op de raadsbehandeling van de woonvisie stond het bezoek dit keer in het teken van het gemeentelijk woonbeleid. Aan de bewoners werd gevraagd naar hun kijk op het beleid ten aanzien van sociale huisvesting en naar hoe de woningvoorraad het beste kan worden samengesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Harry van den Bergh, gemeenteraadslid van PvdA-Amstelveen, woordvoerder Ruimte, Wonen en Natuur


De antwoorden op deze vragen liepen sterk uiteen, toch kwamen er duidelijke punten uit naar voren. Zo werd door velen de lange wachttijd voor een sociale huurwoning aangestipt. De oplossingen die werden genoemd liepen wel sterk uiteen. Sommige bewoners zagen hiervoor de oplossing in het vergroten van de voorraad sociale huurwoningen. Anderen waren juist van mening, dat het probleem niet zat in de voorraad, maar in de beperkte doorstroming en een slechte verdeling van de woningen over de verschillende doelgroepen.

Ook werd de bewoners gevraagd naar hun mening over de verhouding tussen huur en inkomen. Op deze vraag waren de antwoorden eenduidiger. De meeste bewoners konden de huur goed opbrengen en velen waren voor inkomensafhankelijke huur. Tot slot kwam de kwaliteit en het onderhoud van de panden aan de orde. De bewoners waren over het algemeen tevreden over hun woning, maar tegen de geplande renovatiewerkzaamheden werd wisselend aangekeken. Een deel van de bewoners was blij met de aangekondigde aanpassingen.

Een ander deel vond deze niet opwegen tegen de daarmee gepaard gaande huurverhoging. Dit sprak ook uit het feit dat veel bewoners de renovatie slechts zien als achterstallig onderhoud. De fractie van de PvdA zal deze kernpunten meenemen in de voorbereiding van een thema-avond over het woonbeleid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.