Bijgewerkt: 5 december 2022

PvdA-Amstelveen maakt zorgen over de economische daklozen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
05-11-2018

Uit onder andere het artikel 'Economische dakloze rukt op' in De Telegraaf van 25 oktober 2018 blijkt dat het aantal mensen dat in Nederland om puur economische redenen dakloos is sterk toeneemt. In Amstelveen zijn de huizenprijzen bovengemiddeld gestegen. Het is daarom niet ondenkbaar dat mensen die hier te maken krijgen met bijvoorbeeld werkloosheid of een scheiding geen passende woonruimte kunnen vinden. Wie dan niet kan terugvallen op familie of vrienden kan flink in de problemen komen. De PvdA-Amstelveen maakt zich hier zorgen over en heeft vragen gesteld aan de wethouder.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de raadsvergadering in september 2018


In Amstelveen zijn verschillende dingen geregeld voor mensen die dakloos worden. Dit loopt via de gemeente Amsterdam, die als centrumgemeente verantwoordelijk is voor daklozenopvang voor de hele regio. Arnout van den Bosch PvdA-Amstelveen raadslid: 'Aan de ene kant is het goed dat er regionaal wordt samengewerkt. Het risico is wel dat Amstelveners buiten beeld van de gemeente Amstelveen raken en wij het niet zien als er wat fout gaat.' Juist bij mensen die om puur financiële redenen hun huis uit moeten is dat risico groot. Voor mensen die, behalve dat ze dakloos zijn, ook te maken hebben met bijvoorbeeld drugsverslaving of psychische problemen, is er vaak de nodige hulp beschikbaar. Uit het artikel in De Telegraaf blijkt echter dat mensen, waarbij geen sprake is van zulke ‘meervoudige problematiek’ vaak niet in aanmerking komen voor bijvoorbeeld een plek in een opvangcentrum. Ze worden geacht zelfredzaam te zijn. Die horde is voor sommige mensen te hoog. Arnout van den Bosch: 'Zelfs mensen die normaal gesproken hun zaakjes prima op orde hebben, kunnen te maken krijgen met problemen die ze boven het hoofd groeien.'

Juist in Amstelveen is het niet ondenkbaar dat mensen die te maken met werkloosheid of een scheiding in financiële problemen terecht komen. Als zij hun huis niet meer kunnen betalen, is het niet vanzelfsprekend dat ze meteen wat nieuws kunnen vinden. Een sociale huurwoning ligt vaak voor de hand. Met het huidige gebrek aan betaalbare (huur)woningen en de lange wachtlijsten, zouden deze mensen echter op straat kunnen komen te staan. Voorrang bij de verdeling van vrijkomende huurwoningen zou kunnen helpen, maar ook voor zulke voorrang komt niet iedereen in aanmerking. Arnout van den Bosch: 'Bij de komende herziening van de regelingen van woonruimteverdeling, moeten we aandacht hebben voor mensen die niet in de hokjes van probleemgevallen passen. In een beschaafd land als Nederland moeten we toch kunnen voorkomen dat mensen op straat belanden.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.