Bijgewerkt: 7 december 2021

PvdA-Amstelveen over welzijnswerk en sociale cohesie

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
14-05-2013

Het kan anders, het moet beter. “Een jaar later…niets gebeurd….veel zorgen over welzijn! “

Exact een jaar geleden schreef PvdA raadslid Jeroen Brandes bij afwezigheid van woordvoerder Esther Veenboer een persbericht, waarin welzijnswerk en sociale cohesie en de veranderingen op dit vlak aan bod kwamen.

brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jeroen Brandes raadslid van PvdA-Amstelveen


Een fiks aantal taken waren weggehaald bij welzijnsorganisatie Cardanus in haar toenmalige vorm, er is een onderzoek geweest naar de gang van zaken en de subsidierelatie. Daarnaast spelen de aangekondigde decentralisaties, de immense bezuinigingen, maar bleef bovenal de raadsbrede vraag naar aanleiding van ons amendement Gemeente neemt het voortouw staan: “Wethouder wat gaat u doen?” “Het bleef stil, en dat is het nog!” aldus Brandes

In de raad van december 2012 hebben wij de wethouder gevraagd om drie opties met betrekking tot de organisatie van het welzijnswerk uit te werken en aan de raad voor te leggen. In juli  moet de wethouder haar plannen daadwerkelijk voorleggen aan de Raad, en de tijd begint dus te dringen.

De wethouder stelde tijdens die vergadering voor om zogenaamde benen op tafelsessies over dit onderwerp te gaan organiseren met de raadsleden en het veld, om zodoende raadsbrede input te krijgen op dit onderwerp. Over de organisatievorm in de toekomst en de voor en nadelen daarvan nog niets gehoord. “het is treurig” aldus Brandes

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen


Tot op heden heeft het er over het kiezen van een organisatiestructuur van het welzijnswerk geen enkele bijeenkomst plaatsgevonden. In verschillende wijken zijn inwoners begonnen met het ontplooien van initiatieven voor hun wijk. Dat is een ontwikkeling die de PvdA zeer toejuicht! Burgerparticipatie en burgerinitiatief, dat zijn sleutelwoorden.

Enkele van deze initiatieven zijn door het college gehonoreerd, zoals blijkt uit informatie die naar de commissie Burgers en Samenleving is gestuurd. De burgers zelf hebben echter geen invloed uit kunnen oefenen op die beslissing. Is het dus zo, dat de gemeente van haar inwoners vraagt met initiatieven te komen, maar zelf bepaalt, of het goed is?

Vertrouwen in de burgers, dat zij echt wel weten wat goed en nodig is in hun eigen wijk lijkt ver te zoeken. Natuurlijk moet er toezicht zijn op wat er met gemeenschapsgeld gebeurt, maar waarom niet een groep inwoners vragen om de ideeën te beoordelen op inhoud en behoefte? De gemeente kan faciliteren in de controlerende rol, op juiste besteding en verantwoording van het geld.

De gemeente moet op dit gebied niet betuttelen, maar vertrouwen hebben in de inwoner van deze prachtige stad. Initiatieven zat. Daar heeft de PvdA veel vertrouwen in. Meer dan momenteel in een “voortvarende” aanpak door deze wethouder. Het is daarom, dat tijdens de komende raadsvergadering op 29 mei 2013 de fractie van de PvdA met een motie zal komen om burgerinitiatieven onder regie van de inwoners te laten uitvoeren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.