Bijgewerkt: 7 december 2021

PvdA-Amstelveen over wonen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
01-12-2018

Het is een belangrijke frustratie van veel Amstelveners: er zijn veel te weinig betaalbare woningen in Amstelveen. Reden waarom de nieuwe coalitie van PvdA-, VVD- en D66-Amstelveen hier werk van maakt. Het is dan soms frustrerend om te zien dat er nog steeds projecten worden opgestart voor de bouw van dure woningen. Toch zijn de vooruitzichten goed. Het gaat alleen langzaam. Arnout van den Bosch PvdA raadslid: 'De ontwikkeling van woningen is een olietanker die zich niet snel laat bijsturen, maar hij komt nu echt in beweging.'

Tijdens de crisis waren we blij met ieder huis dat er gebouwd kon worden, projecten kwamen bijna niet van de grond. Alleen dure projecten waren nog haalbaar. Het herstel is gelukkig sneller gekomen dan de meeste mensen hadden gedacht. We zitten daardoor nu nog wel met een erfenis van tijdens de crisis opgestarte projecten voor dure woningen. Daarover zijn door de gemeente met ontwikkelaars vaak al bindende afspraken gemaakt, waar we nu niet meer van af kunnen. Hoe verder een project al is, hoe minder er nog aan veranderd kan worden. In het coalitieakkoord is de afspraak gemaakt om in te zetten op betaalbare woningen, vooral in het (lage) middeldure segment tussen de 710 en 900 euro per maand. In dat segment is de nood het hoogst. Daarnaast is, na jaren van verkoop van sociale huurwoningen, vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk moet blijven. Dat is de lijn die is ingezet voor nieuwe projecten. Doordat verschillende projecten in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, zie je nu een mix van dure en goedkope projecten. De verhouding tussen duur en goedkoop wordt langzaam beter.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Esther Veenboer fractievoorzitter en Arnout van den Bosch raadslid van PvdA-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 7 november 2018


In de vergadering van raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur van 27 november 2018 was dat duidelijk te zien. In die vergadering kwam enerzijds een ‘oud’ project als Zonnestein 64-66 aan bod. Dat project bestaat uit dure vrijstaande villa’s. Een project dat we nu nooit meer op die manier zouden starten. Anderzijds stond in diezelfde vergadering project Biesbosch 225 op de agenda, een nieuwer project met meer dan 75% middeldure (900 - 1100 euro per maand) huurwoningen. 1100 Euro is nog steeds veel geld, maar het gaat de goede kant op. Arnout van den Bosch: 'We moeten nu doorpakken: in de volgende projecten moet (nog) meer woonruimte in de prijsklasse tussen 710 en 900 euro per maand gerealiseerd worden. Dat is wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken. Afspraak is afspraak. De PvdA-Amstelveen is er van overtuigd dat we zo, samen met de andere partijen in de coalitie, echt wat voor elkaar gaan krijgen op de woningmarkt.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.