Bijgewerkt: 27 november 2021

PvdA-Amstelveen voor de brede schoolontwikkeling

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
20-12-2011

Tijdens de afgelopen raadsvergadering op 14 december 2011 presenteerde de wethouder onderwijs zijn visie op het basis onderwijs in Amstelveen. Hoewel de fractie van de PvdA  een visie op het onderwijs die verder gaat dan het neerzetten van schoolgebouwen toejuicht, was deze visie naar de smaak van raadslid Esther Veenboer, wel eenzijdig.

De gepresenteerde visie was naar de smaak van de PvdA nogal eenzijdig gefocust op de meerpresterende kinderen, waardoor het stuk niet de indruk wekt een visie te zijn op het gehele primaire onderwijs. Amstelveen heeft behoefte aan onderwijs, dat de vaardigheden en competenties van kinderen ontwikkelt die zij nu en in de toekomst nodig hebben.

De fractie van de PvdA is het daar roerend mee eens, maar dat moet dan voor alle kinderen gelden, voor de excellente kinderen, maar ook voor kinderen waar niets mee is en die niet zo opvallen, voor kinderen met een rugzak of kinderen die anderszins aandacht nodig hebben.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, woordvoerder voor onderwijs van PvdA-Amstelveen


Een visie op de ontwikkeling van het ontwikkeling van het speciaal onderwijs ontbrak en de stimulering van de brede school werd wel genoemd, maar de financiële ondersteuning werd verminderd. “De PvdA heeft zich de afgelopen jaren juist heel erg ingezet voor de brede school ontwikkeling, en ze is voor mijn fractie dan ook een groot goed.” stelt Esther Veenboer.

“De brede school is bedoeld voor de ontwikkeling van alle kinderen, om ze kennis te laten maken met sport, cultuur en bijvoorbeeld het gebruik van media. De wethouder schreef wel in de nota, dat hij de brede schoolaanpak stimuleert, maar verminderde het beschikbare bedrag hiervoor, tot mijn grote teleurstelling.”

Daarom heeft Veenboer in de raad een amendement ingediend, om een bedrag in het budget voor een kwaliteitsimpuls voor scholen, dat niet gebruikt werd, juist in te zetten voor die brede school ontwikkeling.

“Gelukkig werd dit amendement raadsbreed gesteund, is daarmee de brede school ontwikkeling ook als speerpunt opgenomen in de onderwijsvisie. De onderwijsvisie is daarmee misschien nog niet de visie geworden die de PvdA zou hebben geschreven, maar een belangrijke ontwikkeling voor de scholen is behouden gebleven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS