Bijgewerkt: 28 november 2022

PvdA-Amstelveen vraagt garanties voor welzijnswerk Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
20-09-2011

PvdA-Raadslid Brandes is verbaasd. 'Op 6 september 2011 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Cardanus-welzijnswerk en wethouder Koops, waarin de wethouder de koers van het huidige college met betrekking tot welzijnswerk overbracht aan Cardanus'. De fractie van de PvdA is verbaasd over de in dat gesprek aangegeven voorgenomen stappen van dit college.

'Het college heeft in het gesprek aangegeven voornemens te zijn de subsidierelatie met Cardanus voor alle onderdelen per 1 januari 2013 te beëindigen.' In een brief van het College aan de directeur van Cardanus wordt dit ook bevestigd! 'Zonder aan te geven wat er nu verder met het welzijnswerk in Amstelveen gaat gebeuren, gaat de stekker eruit!' -aldus raadslid Brandes. Wat betekent dit voor het welzijnswerk in Amstelveen? Garandeert het college, dat de Amstelveners  kunnen blijven rekenen op welzijnswerk zoals dat nu georganiseerd is?

cardanus Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2011)

De subsidierelatie van de gemeente Amstelveen met de Stichting Cardanus wordt voor alle onderdelen per 1 januari 2013 beëindigd


Wat betekent dit voor de werknemers van Cardanus? Is daar een alternatief plan voor? In deze tijd van werkloosheid mag je daar toch iets van verwachten van het huidige college. Is er überhaupt nagedacht over het rijke netwerk van vrijwilligers? Ongeveer 500 Amstelveners zetten zich dagelijks in voor het welzijn van medeburgers. Laten we dit netwerk en deze kennis verloren gaan?

Onze verbazing zal overgebracht worden aan wethouder en college. We zijn erg benieuwd naar de beantwoording van onze schriftelijke vragen. 'Het college streeft naar meer marktwerking, flexibiliteit en keuzevrijheid bij maatschappelijke instellingen en de te leveren producten'- aldus Brandes, maar doet dat door eerst de bestaande structuur verloren te laten gaan, en afscheid te nemen van 700 hardwerkende betrokken mensen', we zijn verbaasd want toekomstplannen en alternatieven hebben we nog niet gehoord!

Jeroen Brandes – raadslid PvdA – woordvoerder welzijnAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.