Bijgewerkt: 28 november 2021

PvdA-Amstelveen vraagt in woonvisie extra maatregelen

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
11-10-2011

'PvdA-Amstelveen vraagt in woonvisie extra maatregelen voor middeninkomens, starters en garanties voor huidige kernvoorraad'

PvdA-raadslid Jeroen Brandes zal op 12 oktober 2011 in de raad het College vragen garanties af te geven en maatregelen te nemen, indien tijdens tussentijdse rapportages blijkt, dat de kernvoorraad sociale woningen in Amstelveen niet voldoende is.

Ook voor middeninkomens tussen 33.000 en 45000 euro vraagt de fractie van de PvdA extra aandacht, nu door Haagse en Europese regelgeving deze groep niet meer in aanmerking komt voor sociale huurwoningen en niet draagkrachtig genoeg is om een huis te kunnen kopen.

Brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jeroen Brandes, raadslid van PvdA, woordvoerder wonen


“Door het College te houden aan gedane beloftes omtrent de sociale kernvoorraad, maar ze de hand te reiken wel ook actief maatregelen te nemen om scheefwonen tegen te gaan en doorstroming te bevorderen, stellen we een sociale basis veilig” aldus Brandes.

“Niet voldoende overigens” aldus Brandes, er zullen dan nog steeds woningen bijgebouwd moeten worden in het sociale segment. We zullen daar dan ook met een motie extra aandacht voor vragen. Tijdens het debat morgen in de raad zal Brandes namens de fractie van de PvdA ook via voorstellen extra aandacht vragen voor de middeninkomens van 33000-45000 euro. “ook daar vragen wij het college wat extra te doen, en afspraken met corporaties te gaan maken “ aldus Brandes.

Verder ontbreken in de woonvisie volgens de fractie van de PvdA nog specifieke onderdelen als een visie op studentenhuisvesting en een goede leegstandsverordening al heeft de wethouder in de commissie wel aangegeven daar mee aan de slag te willen.

Brandes stelt : “Amstelveen is een prachtige stad om te wonen. Maar wonen in Amstelveen is voor veel mensen te duur. ( te lange wachtlijsten in het sociale woonsegment ).Amstelveen heeft jongeren te weinig te bieden ( huisvesting voor starters en jongeren ). En Amstelveen vergrijst wat extra zorg voor ouderen vraagt ( seniorenvoorzieningen ).

Met de voorstellen die wij morgen indienen, en met extra zorg voor specifieke doelgroepen kan de PvdA een woonvisie voorleggen die aansluit bij de woonwensen van de Amstelveense bevolking. Een visie waarin duidelijk aangegeven is, dat Amstelveen klaar is om daadwerkelijk woningen aan te bieden voor iedereen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS