Bijgewerkt: 28 november 2021

PvdA-Amstelveen vraagt om overleg met Ouder-Amstel over vo

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
03-03-2013

Het Amstelveen College heeft de gemeente gevraagd om bij de nieuwbouw van de school enkele lokalen extra te mogen bouwen, omdat de school te maken heeft met een grote toeloop van leerlingen. Het moment om bij te bouwen zou nu extra gunstig zijn, aangezien de bouw van het nieuwe schoolgebouw nog in volle gang is.

Op zichzelf is de school best tevreden met het huidige leerlingenaantal (zo’n 1500), maar  door grote toeloop van leerlingen uit Ouderkerk aan de Amstel en het feit, dat in de periode rondom de eeuwwisseling veel kinderen zijn geboren blijkt, dat de aanmeldingen stijgen. Het nieuwe gebouw zal bij de opening al te klein zijn om al deze leerlingen te kunnen huisvesten.

De afgelopen jaren was het nog zo, dat wanneer een leerling bij de school van eerste keuze niet door de loting kwam, er dan altijd plaats op was een van de andere middelbare scholen in Amstelveen. Dat lijkt nu in gevaar te komen.

Het College van B en W van Amstelveen geeft aan niet voor een structurele oplossing te kiezen en bij te bouwen, maar biedt de school (tijdelijk) onderdak aan in leegstaande schoolgebouwen. Het Amstelveen College heeft door jarenlang onderwijs aan te moeten bieden op twee locaties (Startbaan en Tulpenburg) financieel een lastige tijd gehad.

Twee locaties brengen dubbele kosten mee, voor onder andere ondersteunend personeel, en onderhoud van twee gebouwen. Terwijl vanuit het Rijk het wordt gezien als één school en daarom maar één keer vergoeding krijgt.

college Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De nieuwbouw van het Amstelveen College op 2 maart 2013


Het onderwijs centraliseren op één locatie heeft direct een positief effect op de financiën van de school. Dat is belangrijk, omdat dit geld dan ingezet kan worden waar het voor bedoeld is, namelijk (blijven) investeren in goed onderwijs. Volgens sommige politici overvraagt het Amstelveen College door aan te geven liever al het onderwijs op één locatie te willen geven.

Het Amstelveense voortgezet onderwijs neemt ook leerlingen op uit omringende gemeenten. Daartoe is in de regio een convenant gesloten over het opnemen van leerlingen uit de verschillende gemeentes. Dit overleg vindt plaats met scholen uit Uithoorn, Aalsmeer en Haarlemmermeer(Badhoevedorp).

De gemeente Ouder-Amstel, waar Ouderkerk onder valt, heeft geen eigen voorgezet onderwijs school en neemt daarom geen deel aan dit overleg. Leerlingen uit Ouderkerk hebben echter wel recht op goed en dichtbij gelegen onderwijs. Ouderkerk is vooral gericht op Amstelveen en geheel niet op Amsterdam Zuidoost. Veel leerlingen willen graag naar het Amstelveen College, omdat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Met het opnemen van leerlingen uit Ouderkerk, wordt het Amstelveen College opnieuw gedwongen om op twee locaties les te geven, indien er geen extra lokalen bijgebouwd worden.

Het Amstelveen College wil op dezelfde wijze worden behandeld als bijvoorbeeld het Keizer Karel College enige jaren geleden. Zij bouwden uit eigen beweging extra lokalen op hun in aanbouw zijnde uitbreiding en dienden de rekening bij de gemeente in, die het vervolgens betaalde. Waarom zou het Amstelveen College leerlingen uit Ouderkerk tegemoet moeten komen en dan gestraft worden met een financieel nadeel?

De PvdA roept de colleges van Amstelveen en Ouder-Amstel op om met elkaar in overleg te treden, hoe deze leerlingen te helpen. Volgens de PvdA is het niet onredelijk om van Ouder-Amstel te vragen (financieel) bij te dragen, aan een goede oplossing voor deze leerlingen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS