Bijgewerkt: 28 november 2021

PvdA-Amstelveen wil meer hulp voor 75 plussers

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
13-03-2018

Zeker zijn van goede zorg. Dat is één van de speerpunten van de Partij van de Arbeid voor de komende vier jaar. Arnout van den Bosch (nummer 3 op de lijst van de PvdA): 'De meeste ouderen hebben op een bepaald moment zorg nodig. De gemeente kan daar meer in betekenen. Niet alleen door af te wachten, totdat iemand om zorg vraagt, maar ook door de mensen op te zoeken. Ik vind het belangrijk dat we in de gaten houden of mensen die dat nodig hebben alle hulp krijgen waar ze recht op hebben.” Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.

Foto Amstelveen
(Bron PvdA-Amstelveen - 2018)
Arnout van den Bosch nummer 3 op de kieslijst van de PvdA-Amstelveen


Veel ouderen willen graag zelfstandig blijven wonen, maar hebben daar soms wel hulp bij nodig. Van vrienden en familie (mantelzorgers) of van zorginstellingen. Mantelzorg is vaak voor alle betrokkenen de meest wenselijke oplossing als mensen hulp nodig hebben. De PvdA vindt het daarom belangrijk dat mantelzorgers daarom, waar nodig, zo goed mogelijk ondersteund worden. Arnout van den Bosch: “Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk. Met veel liefde en warmte wordt zorg verleend, zonder dat er wat voor terug gevraagd wordt. Het minste wat wij kunnen doen is deze mantelzorgers alle ondersteuning bieden die ze nodig hebben bij hun fantastische werk!'

Soms is mantelzorg niet (meer) voldoende, dan moeten professionele zorginstellingen in actie komen. Dat is gelukkig vaak pas aan de orde bij mensen ouder dan 75, maar dat moet dan wel tijdig worden gezien. De PvdA wil daarom dat iedereen van 75 jaar en ouder jaarlijks door een zorginstelling wordt bezocht, om te zien hoe het met die mensen gaat. Zo wordt duidelijk of iedereen de zorg krijgt, waar hij of zij recht op heeft. Bovendien wordt het op die manier tijdig gezien als iemand op een gegeven moment verpleeghuiszorg nodig heeft en kan er gezorgd worden dat er plek is zodra dat nodig is. Geen wachtlijsten meer!

Foto Amstelveen
(Bron PvdA-Amstelveen - 2018)Ook de zorg in zorgcentra kan beter. Verpleegkundigen hebben het soms erg druk, dat heeft onder meer te maken met een tekort aan goed opgeleid personeel. De PvdA wil daar wat aan doen door, samen met onderwijsinstellingen, te zorgen voor voldoende opleidings- en stageplaatsen, maar dat leidt volgens de PvdA niet snel genoeg tot resultaat. Arnout van den Bosch: 'De snelste manier om de druk op de zorg te verminderen is door te zorgen dat verpleegkundigen de ruimte krijgen om zich bezig te kunnen houden met de mensen waar het om gaat.' De PvdA wil verpleegkundigen ondersteunen door in alle zorgcentra conciërges aan te stellen die 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteunend werk verrichten. Ook voor extra activiteiten in de zorgcentra wordt geld vrij gemaakt. Zo kunnen we snel een groot verschil maken en kan iedereen in Amstelveen zeker zijn van goede zorg!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS