Bijgewerkt: 25 mei 2024

PvdA-Amstelveen wil minima ontzien

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
08-07-2011

De PvdA Amstelveen stelt woensdag 13 juli 2011 bij de Kadernota 2012 voor om de tarieven van cultuur- en welzijnsinstellingen voor de Amstelveense minima niet te verhogen. De instellingen, die de minima korting geven, zouden door de gemeente moeten worden gecompenseerd.

“De PvdA wil zo voorkomen, dat de bezuinigingen de deelname van de minima aan maatschappelijke activiteiten beperken”, zegt fractievoorzitter Dolf Veenboer. De instellingen, die houders van de Amstelveenpas ook nu al een korting geven, zouden die korting als de tarieven omhoog gaan moeten vergroten.

Veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


De PvdA wil bovendien, dat de gemeente, die verantwoordelijk is voor het minimabeleid, de hele korting voortaan betaalt. Dolf Veenboer: “Na een onderzoek door de PvdA is gebleken, dat een aantal instellingen de korting voor Amstelveners met een laag inkomen zelf betaalt, waar andere instellingen het geld van de gemeente terug krijgen.

De Volksuniversiteit en de Muziek- en Dansschool bijvoorbeeld geven de klanten met een Amstelveenpas korting, maar krijgen dat niet vergoed.” De PvdA wil dat veranderen, om alle instellingen gelijk te behandelen, maar ook omdat deze situatie de instellingen, die fors moeten bezuinigen, niet stimuleert om minima als klant te werven.

De PvdA wil ervoor zorgen, dat iedereen in Amstelveen kan blijven meedoen, aldus Veenboer. “Jaarlijks gaat het om een beperkt bedrag voor Amstelveen, maar om een belangrijk bedrag voor Amstelveners met een laag inkomen.”

De PvdA heeft goede hoop, dat de gemeenteraad het voorstel, dat is uitgewerkt in een motie, steunt. “Het voorstel sluit aan bij het uitgangspunt in het collegeprogramma dat de minima zoveel mogelijk moeten worden ontzien. En wethouder Herbert Raat heeft vorige week in commissie al aangegeven, dat het college het een sympathiek voorstel vindt en het wil overnemen, als de gemeenteraad het steunt.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.