Bijgewerkt: 6 december 2021

PvdA: Dag van de Mantelzorger

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
09-11-2011

In april 2011 heeft de Partij van de Arbeid een motie ingediend in de gemeenteraad van Amstelveen, waarbij de gemeente werd opgedragen beleid op te stellen over hoe om te gaan met medewerkers die voor korte of langere tijd mantelzorg taken op zich hebben. Deze motie is in de raad breed aanvaard.

De gemeente heeft in haar rol als werkgever een voorbeeld functie naar andere werkgevers. Door er als werkgever voor te zorgen, dat er een helder beleid wordt gevoerd over hoe er wordt omgegaan met medewerkers die mantelzorg verrichten, straal je ook naar andere werkgevers uit dat er mogelijkheden zijn om dit constructief op te pakken.

Voor je beleid op kunt stellen, moet je natuurlijk wel eerst weten waar je over praat. Hoeveel medewerkers verrichten daadwerkelijk mantelzorg en hoe bekend zijn medewerkers en het management met de mogelijkheden die er wettelijk zijn?

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Esther Veenboer, raadslid van de PvdA-Amstelveen


De gemeente had geen inzicht in dit soort vragen en heeft daarop een onderzoek ingesteld. Enige weken geleden waren de resultaten van dit onderzoek bekend. Uit het onderzoek bleek, dat qua aantallen onder de medewerkers van de gemeente geen afwijkend beeld is te ontdekken ten opzichte van landelijke en lokale getallen die bekend zijn over mantelzorg.

Op het gebied van bekendheid met mogelijkheden onder medewerkers en management kwam naar voren dat hier nog wel een slag te maken is. "Een mooie eerste stap" vindt Esther Veenboer, woordvoeder Mantelzorg voor de PvdA. "Mantelzorgers zijn belangrijk voor onze samenleving, maar durven niet altijd om hulp te vragen, terwijl er allerlei mogelijkheden zijn om ze die ondersteuning te bieden.

Het is nu zaak, dat er doorgepakt wordt en de gemeente beleid gaat opstellen, zodat Mantelzorgers kunnen worden ondersteund, waarbij ook rekening wordt gehouden met medewerkers die geen mantelzorg verrichten."

De landelijke organisatie Werk & Mantelzorg reikt een erkenning uit aan werkgevers die substantieel en actief aan de slag zijn met mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. "Wat mij betreft kan het embleem, dat bij die erkenning hoort niet snel genoeg op de gevel worden geschroefd! Dat zou geweldig zijn voor Mantelzorgers in Amstelveen en een mooi voorbeeld zijn voor andere werkgevers."

Donderdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorger. Het Steunpunt Mantelzorg in Amstelveen verzorgt die dag activiteiten om Mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Het zou ook een mooi moment zijn voor de gemeente om de volgende fase aan te vangen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.