Bijgewerkt: 3 december 2021

PvdA: 'Hoe verder na debacle Stadshart?'

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
16-06-2013

Het raadsvoorstel van het College om het Stadshart Amstelveen uit te breiden is van de baan. Dit raadsvoorstel betrof een uitbreiding van het Stadshart naar het noorden toe, met als gevolg onder andere het slopen van 40 woningen. Achteraf kan er worden geconstateerd, dat door de slechte communicatie richting de bewoners, de grote ambities van Unibail en het College de belangen van Amstelveen sterk zijn geschaad.

“De bewoners van de Schilderswijk, maar wellicht veel meer bewoners van Amstelveen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt”, aldus Dolf Veenboer fractievoorzitter van de PvdA. “Echter, is het wel noodzakelijk, dat er vernieuwingen worden gedaan in het Stadshart, maar dan zonder uitbreiding.”

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Wanneer er niet in het Stadshart geïnvesteerd zal worden, zal dit ten koste gaan van de aantrekkelijkheid. Dit zal de gemeente in de toekomst in zeer hoge mate schaden. Unibail is zeer ontstemd over de ontstane situatie en zal de noodzakelijke investeringen voorlopig weigeren. Naar eigen zeggen wachten ze op een nieuw college!

Kunnen we na de zomer weer verder, alsof er niets gebeurd is? De fractie van de PvdA-Amstelveen heeft hier zijn twijfels over. Het onderlinge vertrouwen tussen de collegepartijen heeft een ernstige knauw opgelopen, dit zal niet makkelijk te genezen zijn.

Sommige collegepartijen weten niet, hoe snel ze de schuld in de schoenen van wethouder Groot moeten schuiven. De ChristenUnie maakt het ergst, -aldus Dolf Veenboer. Zij verklaren, dat zij altijd al tegen de uitbreidingsplannen waren en voor de belangen van de “gewone Amstelveense “ burgers! Met andere woorden de andere collegepartijen zijn tegen de burgers volgens de ChristenUnie.

Daarnaast is het in het belang van onze stad, dat de verhoudingen met Unibail zo snel mogelijk hersteld zullen worden. De PvdA is van mening, dat de gesprekken niet meer onder de verantwoordelijkheid van deze wethouder kunnen plaatsvinden en vinden, dat deze portefeuille zal moeten worden overgenomen door een andere wethouder.

De fractie van de PvdA zal middels een motie de raad vragen zich uit te spreken over de volgende twee zaken: allereerst een evaluatie over de gehele gang van zaken. Vanaf het moment, dat de bewoners werden geïnformeerd tot en met het moment, dat er definitief werd afgezien van de uitbreidingsplannen. Met als doel erachter te kome, hoe de gemaakte keuzes tot stand zijn gekomen.

Ten tweede, dient er een plan gemaakt te worden hoe de verhoudingen weer hersteld kunnen worden. Niet alleen met Unibail, maar vooral met de betrokken bewoners. Wie gaat de kar trekken bij dit proces?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS