Bijgewerkt: 25 mei 2024

PvdA: 'Woonvisie is niet onze kijk op de Amstelveense woningmarkt'

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
05-07-2011

PvdA: 'Amstelveen Woonvisie , geen ruimte en kans meer voor starters, studenten, modale huishoudens en senioren op de woningmarkt'. “Omdat de woonvisie maar uitbleef , en de uitvoering van woningbouwprojecten allang een nieuw beleidsrichting aangaven heb ik begin juni controlerende schriftelijke vragen aan wethouder en college gesteld” .

“Nu de nieuwe woonvisie ter inzage binnen is , kan ik niet anders concluderen, dat de wensen van het college duidelijk zijn . Het mag ook duidelijk zijn, dat het  niet onze kijk op de Amstelveense woningmarkt is  aldus raadslid Jeroen Brandes van de PvdA

Brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jeroen Brandes, raadslid voor de PvdA


“Vooral daar waar het gaat om  modale huishoudens , starters , ouderen en studenten  maken wij ons grote zorgen om hun kans op een plek op de woningmarkt!” Brandes haalt wat voorbeelden aan :

College: Focus van dit college ligt op doorstroming. Resultaat moet zijn woningmarkt in beweging brengen waardoor aanbod vergroot. Doorstroming vergroot je door te sturen op de toewijzing van de woningen die vrijkomen, door zittende bewoner te verleiden te verhuizen en door regels.

Woonvisie benoemt slechts…doorstroming! PvdA: als college heb je de verplichting aanbod te creëren. Woningen voor starters, studenten, senioren en middeninkomens bouwen en vrijmaken. Zolang  niet  de gewenste woningen  gebouwd worden blijf je zitten en komt er geen woning vrij. Het afgelopen jaar heeft het college mogelijkheden op de Hortensialaan, Westwijkplein en de Scheg laten liggen. Sterker uit originele plannen geschrapt!

Noot: het risico bestaat dat door de recente wijzigingen als gevolg van de Europese wetgeving, mensen met een inkomen tussen € 33.000 en 45000 niet meer naar een andere woning kunnen verhuizen, waardoor doorstroming nog verder stagneert. Voor kopen verdienen ze te weinig, voor sociaal huren teveel. College neem je verantwoordelijkheid…aanbieden! Juist voor die groep moet de Gemeente zich extra inzetten. De gewenste doorstroming komt dan echt op gang.

College: Bouwen in middel duur segment, geen sociale woningen meer behalve ter vervanging van bestaande voorraad en eventueel voor specifieke doelgroepen. PvdA: bouwen in de vrije sector en niet bij voorrang verkopen of verhuren aan Amstelveners levert geen doorstroming op. Welke verantwoordelijkheid neemt het college?  Amstelveners op zoek naar een eerste huis, en ouderen worden de dupe van de keuzes van het college. “Want zeg nou zelf, deze dure koopwoningen gaan vast niet naar Amstelveners”.

College: Huurwoningen duurzaam verbeteren. Huurprijs stijgt, maar energiekosten voor bewoners zullen dalen. Kwalitatief beter wonen. PvdA : Kwaliteit en duurzaamheid zijn prima , maar wie gaat de inhaalslag betalen? Gemeente? Woningbouwcorperaties? Bewoners?

“We zijn kritisch en willen constructief meedenken, maar door kansen te blijven missen, niet te bouwen voor starters en minima, en het midden segment over te slaan loopt de woningmarkt in Amstelveen alleen maar verder vast”  bovendien “Het college laat zien keuzes  te maken die voorbij gaan aan behoefte van de Amstelveense woningmarkt” aldus raadslid Jeroen Brandes van de PvdA.

Jeroen Brandes – raadslid PvdA – woordvoerder wonenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.