Bijgewerkt: 30 november 2021

PvdA amendement: Het kan anders

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
09-11-2010

De PvdA in Amstelveen zal tijdens de begrotingsraad het amendement  'Het kan anders' indienen om te laten zien, dat er weldegelijk andere keuzes te maken zijn die niet desastreus uitwerken voor vele instellingen in de stad.

Amendement

De gemeenteraad van Amstelveen, in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2010, behandelende raadsvoorstel nummer 5 “Raadsvoorstel Aanbieding programmabegroting 2011 en College Uitvoeringsprogramma 2010-2014.

Overwegende dat 1. De gemeente over een sluitende meerjarenbegroting dient te beschikken

 2. De voorstellen van het College zal leiden tot een onevenredige verschraling van de jeugdvoorzieningen in onze gemeente

 3. Het niet uit te leggen is dat afval in de eigen bak de burger betaalt en het gooien van afval naast de bak de gemeenschap betaalt

 4. In de huidige noodzaak tot bezuinigen een apart budget topsport niet nodig is

 5. Het zogenaamde pluspakket van de brandweer zonder gevaar voor verminderde veiligheid geschrapt kan worden


Besluit 1. De kosten voor verwijdering zwerfafval van € 504.000 onder te brengen in het kostendekkende tarief van de afvalstoffenheffing.

 2. De subsidie voor topsport geheel te schrappen ter grootte van € 150.000.

 3. Het pluspakket van € 96.000 van de brandweer te schrappen.

 4. Het jongerenwerk in onze gemeente voor € 110.000 minder te bezuinigen

 5. De bibliotheek voor € 100.000 minder te bezuinigen

 6. De bezuiniging op de muziek- en dansschool voor € 200.000 terug te draaien.

 7. De korting van € 50.000 voor P60 te schrappen

 8. De bezuiniging van € 50.000 voor het Poppentheater en verhuizing naar de schouwburg te schrappen. De incidentele kosten van verbouwing wegen niet op tegen de ingeboekte bezuiniging.

 9. De subsidie voor de brede school voor € 50.000 minder te schrappen

 10. Het school zwemmen, mede conform de voorstellen van de SAS, voor € 25.000 minder te bezuinigen.

 11. De bezuiniging van € 100.000 op Elsenhove/NME/schooltuinen niet te laten doorgaan.

 12. De bezuinigingen op de speelplaatsen (zandbakken en speelbadjes) voor € 70.000 niet door te laten gaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS