Bijgewerkt: 1 december 2022

PvdA brainstorm over mantelzorg

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
09-02-2010

De PvdA Amstelveen organiseert woensdag 24 februari 2010 een brainstorm over mantelzorg, de onbetaalde zorg voor mensen (meestal familieleden) in de naaste omgeving. PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Mariëtte Hamer is een van de deelnemers, naast werkgevers, deskundigen van het Steunpunt Mantelzorg en mensen die zelf mantelzorg ontvangen.

De PvdA wil de mantelzorg in Amstelveen stimuleren. Met de brainstorm hoopt de partij nieuwe idee”en op te doen hoe dat kan worden aangepakt, zegt Esther Veenboer, gemeenteraadslid voor de PvdA en kandidaat voor een nieuwe periode. De PvdA wil bereiken dat werkgevers hun werknemers meer ruimte geven voor mantelzorg. De PvdA vindt dat de gemeente, als een van de grootste werkgevers in Amstelveen, daarbij het voorbeeld zou moeten geven.

De afgelopen raadsperiode heeft de fractie van de PvdA bereikt dat mantelzorgers in Amstelveen die gebruik maken van de Wet Werk en Bijstand (WWB,) onder voorwaarden tijdelijk vrijgesteld zijn van de verplichting om te werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Voor mensen met een uitkering heeft de gemeente de mogelijkheid om regels te stellen. Bij werkende mantelzorgers ligt dat anders. Daar is men afhankelijk van wat een werkgever kan/wil regelen op dit gebied. Veenboer: “Hoewel de Wet Arbeid en Zorg daar enige aanknopingspunten voor biedt, zijn we er op dat punt nog lang niet. Volgens de laatste cijfers verleent ongeveer 1 op de 11 werkende Nederlanders een vorm van mantelzorg. Dat zijn behoorlijke aantallen.”

De PvdA gaat het gesprek daarover aan. “We willen graag praten met lokale werkgevers en met mantelzorgers over wat er nog nodig is op dat gebied. Welke knelpunten doen zich daarbij voor en welke bijdrage kan de lokale politiek hieraan geven”, aldus Veenboer.

De brainstorm is openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom op woensdag 24 februari 2010, om 20.00 uur in het jongerencentrum P60 op het Stadsplein.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.