Bijgewerkt: 5 december 2022

PvdA dient amendement in over uitvoering Wet werk en Bijstand

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
11-12-2012

Misbruik/fraude van sociale voorzieningen aanpakken, echter mensen die niet frauderen niet straffen voor het feit, dat er mensen zijn die er een potje van maken. Dat is niet eerlijk.  De PvdA zal tijdens de Raadsvergadering van aanstaande woensdag 12 december 2012 een amendement indienen op de Handhavingsverordening van de Wet werk en Bijstand.

Het college stelt voor om bij terugvordering van te veel betaalde uitkeringsbedragen de terugbetaler een bedrag van 80% van zijn bijstanduitkering over te laten houden om van te leven. Dit is de beslagvrije voet. Onder de huidige regelgeving is deze nog 90%.

Het is voor Esther Veenboer, Raadslid voor de PvdA, “klip en klaar, dat misbruik van sociale voorzieningen het vertrouwen aantast, dat nodig is om een dergelijke voorziening te hebben, en dat misbruik daarom absoluut aangepakt moet worden”.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Esther Veenboer, raadslid van PvdA-Amstelveen


De voorgestelde Handhavingsverordening van de bijstand maakt bij de toepassing van die beslagvrije voet bij terugvordering echter geen onderscheid tussen vergissing en fraude. De wethouder heeft eerder aangegeven, dat dit onderscheid erg moeilijk is vast te stellen.

Dat is voor de PvdA niet voldoende, want hoewel de fractie er begrip voor heeft, dat het onderscheid wellicht niet makkelijk is vast te stellen, is het er wel degelijk. Zoals de verordening nu is opgesteld, worden burgers die niet frauderen op dezelfde manier behandeld als personen die wel frauderen. Dat is niet terecht.

De Belastingdienst hanteert ook een norm van 90% voor de beslagvrije voet bij terugvordering en wijkt daar slechts bij notoire wanbetalers van af. Daar wordt dus wel een onderscheid gemaakt, dat afhankelijk is van het gedrag van de burger. Het is daarom niet in te zien, waarom dat anders moet in Amstelveen.

In deze tijd van crisis is moeten leven van de bijstand voor meer mensen helaas een realiteit geworden. Om mensen die niet frauderen te straffen voor het feit, dat er ook mensen rondlopen die er een potje van maken is niet eerlijk. Deze mensen moeten toch al van een niet erg ruim inkomen leven, wanneer dat nog minder wordt, leidt dat soms tot ernstige gevolgen.

Mensen raken nog dieper in de (financiële) problemen, waar weer allerlei hulp instanties zich mee bezig moeten gaan houden. Dat kost ook geld, en dan is het middel misschien wel erger dan de kwaal.

De PvdA stelt daarom voor, dat zolang de wethouder niet een verschil kan maken tussen frauderen en vergissing die beslagvrije voet op 90% te handhaven.

Amendement?

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met het doel het document inhoudelijk te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.