Bijgewerkt: 28 juni 2022

PvdA is bijzonder ingenomen met het besluit A9

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA Amstelveen
14-10-2007

De Amstelveense PvdA is bijzonder ingenomen met het besluit van het kabinet om de A9 ter hoogte van Amstelveen door een tunnel te gaan leiden.

In de campagne van voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006 heeft de PvdA zich als onder deel van haar program ‘Kiezen voor Amstelveen’ meermalen uitgesproken voor ondertunneling van de A9. Eén van de verkiezingspamfletten van de Amstelveense PvdA was daar zelfs in het geheel aan gewijd:  ‘Een tunnel voor de A9’. De partij is dan ook bijzonder verheugd dat deze tunnel er door de inzet van het college, en met name PvdA-wethouder van Ruimtelijke ordening Remco Pols, nu gaat komen.

“Wij hebben er vanaf het begin in geloofd dat dit kans van slagen zou kunnen hebben” stelt Roeland Smits, de raadswoordvoerder van de fractie van de PvdA over dit onderwerp. “Andere partijen waren daar veel sceptischer over”. De A9 deelt de stad op dit moment in tweeën en daar moet een einde aan komen. De Amstelveense PvdA-fractie heeft dan ook direct gesteld dat de bovengrondse verbreding van de A9 zoals Rijkswaterstaat die aanvankelijk wilde, voor haar onaanvaardbaar was. “De milieuhinder die daar het gevolg van zou zijn, had feitelijk betekend dat een groot deel van Amstelveen onleefbaar zou zijn geworden’, zo stelt Smits. “Voor ons reden om ons destijds met kracht uit te spreken vóór ondertunneling.”

De partij is blij met de grote inzet van het gehele college voor dit onderwerp. “Er is met veel energie gelobbyd bij allerlei partijen, van Rijkswaterstaat tot de betrokken ministers”. De PvdA meent daarbij vooral de inzet van haar eigen wethouder, Remco Pols, doorslaggevend is geweest. “Dit is een felicitatie waard” meent Roeland Smits. “Voor het gehele college, voor Remco Pols in het bijzonder maar natuurlijk in de eerste plaats voor onze stad”.

“Aan de tweedeling van Amstelveen komt nu een einde. Dat is goed voor Amstelveen. Het is manier om onze stad te ‘helen’ en stedenbouwkundig te verfraaien.” Ook de grote aandacht voor verbetering van het openbaar vervoer in dit project doet de PvdA goed. “Amstelveen wordt beter bereikbaar, met de auto maar ook met de bus en de (snel)tram. Daar profiteert iedereen van”.

Oók meent de PvdA dat de mogelijkheden voor woningbouw naast ‘het dak’van de A9 toereikend zijn om de woningbehoefte van de Amstelveense bevolking “voor vele jaren” te dekken. “We moeten nog goed kijken naar wat we hier mogen en kunnen bouwen” stelt Smits, “maar dit opent mogelijkheden om onze woningbehoefte te realiseren binnen de huidige stadsgrenzen. En ook daar zijn wij heel content mee.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.