Bijgewerkt: 2 maart 2024

PvdA maakt op belangrijke punten andere keuzes dan het college

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
19-10-2010

De PvdA-Amstelveen heeft de voorstellen van het college bekeken. Het gaat vaak om pijnlijke ingrepen. De PvdA erkent, dat die niet altijd te vermijden zijn, maar op belangrijke punten maakt de PvdA andere keuzes dan het college: de PvdA wil de jeugd en de lage inkomens nadrukkelijk ontzien.

De PvdA kan zich in een aantal voorstellen van het college vinden; zoals in de bezuinigingsvoorstellen betreffen de WMO. Daar wordt bijvoorbeeld goed aangegeven welke groepen van de lagere inkomens ontzien zullen worden.

De PvdA kan zich echter niet vinden in het feit, dat ongeveer 50% van alle bezuinigingen (exclusief de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat) bij de Amstelveense jeugd terechtkomen. De PvdA kiest daarom onder andere niet te bezuinigen op de muziekschool; op P60; en op het poppentheater.

In de begrotingsbesprekingen van aanstaande donderdagavond en in de raad van 10 november 2010 zal de PvdA aangeven op welke posten zij ook niet willen bezuinigen. Tevens zal daar aangegeven worden, waar wij de noodzakelijke dekking hebben gevonden.

De PvdA maakt dus op sommige terreinen dezelfde keuzes als het college, maar andere keuzes waar het vooral de jeugd betreft. Zij loopt echter niet weg voor de verantwoordelijkheid om te zorgen, dat de begroting sluitend moet zijn en zal dus alternatieve dekkingen aangeven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.