Bijgewerkt: 6 december 2021

PvdA maakt zich grote zorgen over toekomst welzijnswerk

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
01-05-2012

'We zien wel de WAT van dit college, maar missen de HOE'

Welzijnswerk, sociale cohesie en derde pijler WMO-nota, stonden afgelopen week ter discussie in de raadscommissie Burger en Samenleving. Daar, waar de PvdA-fractie namens Esther Veenboer zich in december 2012 al afvroeg, of het wettelijk wel mogelijk was om pijler 3 afzonderlijk te behandelen van pijler 1 en 2 was het dan ( overigens bijna een half jaar later ) toch zo ver.

“We zijn geschrokken, verbaasd en hebben een heleboel vragen aan college en wethouder “ aldus raadslid Brandes, die bij afwezigheid deze week van woordvoerster Veenboer namens de fractie reageert. In deze nota zien we wel de Wat, maar niet de Hoe.

brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jeroen Brandes raadslid van PvdA-Amstelveen, tijdens de commissievergadering B en S op 25 april 2012


Inhoudelijk enkele voorbeelden. Burgers van 15 tot 55 jaar voelen zich volgens deze nota niet verbonden met wijkcentra. Toch moeten juist de burgers met initiatieven komen om de wijkcentra te gaan dragen. De wethouder geeft wel aan wat ze graag wil zien (burgerparticipatie), maar niet hoe ze deze mensen dan meer gaat betrekken.

Mochten er geen initiatieven komen, dan zegt de wethouder in de nota, wat ze gaat doen. Inzetten van professionals, maar hoe lang? Hoe vaak? Overigens is niets doen in wijken voor de PvdA geen optie. Het is een primaire taak van de overheid om voor betrokkenheid en sociale cohesie te zorgen.

In januari 2013 moet de nieuwe WMO nota van kracht worden, met een nieuwe werkwijze en vernieuwde visie. Er is een kort tijdspad. Het is daarom, dat we ons ernstig zorgen maken. Amstelveen heeft een kwalitatief hoogstaand welzijnswerk. Cardanus heeft jarenlang met vrijwilligers en haar team, geweldig uitvoerend werk gedaan.

Het is daarom nog steeds onbegrijpelijk, waarom het wantrouwen richting Cardanus zo groot is. Waarom krijgt Cardanus geen kans, om mee te doen met het uitbrengen van offertes op basis van de nieuwe werkwijze? Brandes zegt “werknemers, vrijwilligers en organisatie hebben recht op duidelijkheid “.

Deze duidelijkheid komt er in ieder geval niet zolang, de wethouder via de pers communiceert, dat zij voor het beheer van de wijkcentra al contact heeft gelegd met de SAS (sportbedrijf?). Waarom niet meerdere offertes? Waarom nu al offertes opvragen, als er door de raad nog geen besluitvorming is geweest? Welke richtlijnen geeft de wethouder dan tijdens het opvragen mee?

Na een lange week met veel vooroverleg, na een nachtelijke commissievergadering, waarin veel emotie in de commissie en op de tribune voelbaar was, waarin onder zware druk van oppositie de wethouder een afspraak heeft gemaakt om met Cardanus om de tafel te gaan, hebben we de wethouder nu voor de derde keer huiswerk meegegeven. De tijd dringt. “De PvdA zal meer dan kritisch zijn op de beoordeling van dit huiswerk”.

“De wethouder zal nu schriftelijk reageren op alle gestelde vragen in de commissievergadering “aldus Brandes. Vervolgens zal op 9 mei 2012 een raadsuitspraak, gesteund door alle partijen worden ingediend. In deze raadsuitspraak zal worden opgenomen niet Wat er gedaan moet worden, maar hoe het gedaan moet worden, gerealiseerd met deadline september. “Dat is de afspraak. Raadsbreed. Coalitie en oppositie. Omdat college en wethouder duidelijkheid moeten geven. Omdat het welzijnswerk van Amstelveen in het geding is, omdat werknemers en vrijwilligers van Cardanus recht hebben op duidelijkheid“.

Het is tot slot jammer dat ik namens de PvdA onderstaande rechtstreeks kon kopiëren vanuit mijn persbericht van september 2011, er zijn nog steeds dezelfde twijfels. In het eerste gedeelte wel WAT het college wil, de HOE ontbrak toen ook al!

Onze verbazing zal overgebracht worden aan wethouder en college. We zijn erg benieuwd naar de beantwoording van onze schriftelijke vragen. “ Het college streeft naar meer marktwerking, flexibiliteit en keuzevrijheid bij maatschappelijke instellingen en de te leveren producten” aldus Brandes,” maar doet dat door eerst de bestaande structuur verloren te laten gaan, en afscheid te nemen van 700 hardwerkende betrokken mensen”, we zijn verbaasd want toekomstplannen en alternatieven hebben we nog niet gehoord!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.