Bijgewerkt: 7 december 2021

PvdA reactie, dat SP vanuit de commissie Welzijn gestapt

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
01-09-2013

PvdA-Amstelveen: 'SP doet grove beschuldiging en gebruikt werknemers Cardanus voor eigen statement'. Met het uit de begeleidingscommissie welzijn stappen van de SP-Amstelveen, maakt de partij een politiek statement en werpt zich op als een partij die extra opkomt voor de werknemers van Cardanus.

De begeleidingscommissie zou in strijd handelen met het raadsbesluit omtrent aanbesteding van een nieuwe welzijnsorganisatie per januari 2014.“Laag, makkelijk , slecht voor Amstelveen en ongepast ” aldus PvdA- raadslid Brandes. Vanaf december 2012 heeft de raad diverse malen via amendementen ingediend door PvdA en VVD en door de gehele raad ondersteund, getracht om daar, waar mogelijk zoveel mogelijk voorwaarden en wensen vast te leggen om duidelijk te maken aan een nieuwe welzijnsorganisatie hoe om te gaan met welzijn in Amstelveen en met de huidige mensen werkzaam bij Cardanus en in het welzijnsveld.

brandes Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Jeroen Brandes raadslid en woordvoerder Welzijn, van PvdA-Amstelveen


Iedereen ziet het belang voor de mensen van Cardanus, niet alleen de SP. “Welzijnsbeleid is mensenwerk zo haalde ik namens de PvdA ook al in de raad aan, uitgevoerd door specialisten en heel veel belangrijke vrijwilligers “ aldus Brandes

In de politieke arena van commissie en raad heeft de SP duidelijk aan kunnen geven (en ook gedaan), waar deze partij staat. Mede door de ingewikkelde materie en mede om de mensen van Cardanus te beschermen en de voorwaarden goed op papier te zetten is ,besloten om een begeleidingscommissie in vertrouwen nog eens extra mee te laten kijken.

Daar gaat het politieke jasje uit. Daar hebben alle partijen toegezien en geconcludeerd, dat er op correcte manier uitvoering wordt gegeven aan het raadsbesluit. “Er ligt een tender klaar, waar welzijnsorganisaties op kunnen inschrijven die recht doet aan de gemaakte afspraken in de raad, zoals verwacht mag worden van een commissie die specifiek de taak heeft om een raadsbesluit uit te voeren “ aldus Brandes

“De SP doet dat politieke jasje niet uit,  is de enige partij die iets anders heeft gehoord in de raad en in de begeleidingscommissie, de SP is moraalridder, profileert zich als beschermer van werknemers van Cardanus, echter over de rug van de werknemers ,wekt verkeerde verwachting richting werknemers en dat verdienen juist deze mensen niet” aldus Brandes

“Verkiezingsretoriek”, aldus Brandes, “podium gezocht en gekregen over de rug van werknemers van Cardanus, beschuldigend richting commissie, niet gewetensvol, maar gewetenloos, “ Helaas kennen we de SP de laatste periode als de partij die niet innovatief en structureel, constructief mee wil denken aan moeilijke vraagstukken in Amstelveen. “Tegen zijn, een andere mening hebben prima, maar politiek feitelijk blijven en niet met gevoelens van mensen spelen “Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.