Bijgewerkt: 25 juni 2024

PvdA reactie op artikel in Amstelveens Nieuwsblad

Nieuws -> Politiek

Bron: Bestuur PvdA afdeling Amstelveen
22-03-2012

In het Amstelveens Nieuwsblad van 14 maart 2012 werd PvdA'er Remco Pols geportretteerd, naar aanleiding van zijn aanstaande vertrek uit de gemeenteraad. In dat artikel worden de verdiensten van Remco voor Amstelveen goed weergegeven.

Binnen het artikel wordt echter de suggestie gewekt, dat Remco Pols’ populariteit in zijn wethoudersperiode 2006 - 2010 binnen zijn eigen partij snel afnam. Hij zou een carrièrepoliticus zijn geweest, die onvoldoende het sociaaldemocratische gedachtegoed uitdroeg.

pols Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Remco Pols, raadslid van de Pvda-Amstelveen in de raadzaal


Niets is minder waar. Remco’s inzet en vasthoudendheid  om vanuit sociaaldemocratische principes in de gemeente Amstelveen en in de stadsregio dingen voor elkaar te krijgen, hebben in de PvdA steeds brede steun en waardering ondervonden.

Zijn niet aflatende pleidooi voor behoud en versterking van de sociale huursector , al vanaf het moment in 2003 dat hij als raadslid aantrad en daarna in zijn wethoudersperiode, is maar één voorbeeld uit vele. Een goede keus doet verlangen naar meer. Remco Pols werd niet voor niets in 2010 onze lijsttrekker. Hij was toen voor ons wederom een gewenste wethouderskandidaat.

Wij kunnen ons dan ook niet herkennen in de beschrijving van de stemming  binnen de PvdA in die jaren, net zo min als in het geschetste beeld van Remco Pols. Integendeel, we vinden het erg jammer, dat Remco door zijn werk moet stoppen met het raadswerk , en we zijn blij dat hij heeft aangegeven, dat hij betrokken wil blijven bij de PvdA in Amstelveen.

Bestuur PvdA afdeling AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.